2018-11-01 13:27Nyheter

KI Innovations ser samarbeten som en nyckel till framgång

null

Lyckade samarbeten ligger till grund för flera framgångar som bolagen i KI Innovations innovationsprogram START och affärsinkubator DRIVE uppnår. Samarbeten mellan regionens innovationskontor och affärsinkubatorer skapar fantastiska skalfördelar, såväl för projekten och bolagen som söker sig till oss som för regionen i stort.

KI Innovations satsar mycket på att utvidga och förbättra redan befintliga samarbeten med de övriga innovationsaktörerna i regionen. Ett sådant exempel är SU Innovation, som består av SU Innovationskontor, SU Inkubator och SU Holding. Tillsammans med SU Innovation har vi jobbat med bolag som CARTANA, Sigrid Therapeutics och ApiRays vilket resulterat i att bolagen tagit hem vinster i nationella tävlingar, fått mångmiljonbelopp i investeringskapital och en synlighet som ökar deras möjligheter att utvecklas framgångsrikt. Samarbeten mellan forskare och innovationsaktörer från olika lärosäten ger bolagen mycket uppskattade möjligheter till kompetenser från flera olika expertområden och möjligheten att röra sig fritt i ett öppet innovationsekosystem, vilket leder till den samhällsnyttan som vi alla vill skapa förutsättningar för.

- Hela vår affärsmodell bygger på samarbeten, partnerskap och utbyten och vi är glada över alla möjligheter till konstruktiva samarbeten,säger Lilian Wikström, VD på KI Innovations. Vi ser att bolagen har nytta av att få med sig erfarenheter från olika miljöer som de sedan tar med sig och sprider till andra bolag. Det blir som ringar på vattnet - kunskap som sprider sig.

– För CARTANA var det absolut nödvändigt med stöd från olika innovationsmiljöer under den långa processen att forma en forskningsteknik till ett företag. Ett startprojekt går igenom olika faser innan ett företag faktiskt etableras. Det går från idéstadiet till en pilotfas, där idéer valideras och testas. Eftersom det inte är ovanligt att universitetsforskare byter anslutning under sin forskningskarriär eller att forskarlag från olika universitet samarbetar i ett startprojekt är det absolut nödvändigt för framgången för projekt att innovationskontor för olika universitet arbetar tillsammans. Till exempel startade mitt projekt under min doktorsperiod vid Uppsala universitet och stöddes ursprungligen av UU innovationer. Som Postdoc vid Stockholms universitet fick jag fantastiskt stöd från SU-innovationer och SU Holding. Med en grundare som är anknuten till KI och CARTANA som håller till på Karolinska Institutets campus är det en fantastisk fördel att nu få stöd från KI Innovations och dess inkubatorprogram, säger Malte Kühnemund, CEO på CARTANA.

Företag och projekt som KI Innovations och SU Innovation tillsammans bistått:

ApiRays– fokuserar på bakteriell kontaminering i mat, vatten och även i andra produkter så som inom läkemedelshantering. Apirays har en snabb och avsevärt mer kostnadseffektiv metod jämfört med dagens procedur. Bolaget har samarbetspartners för produktion av test-kits, och har pilotprodukter som nu testas hos potentiella kunder.

CARTANAär ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar en ny teknologi för analys av hjärnceller med stor potential att öka förståelsen av hjärnan och dess sjukdomar.Med deras teknologi blir det möjligt att analysera RNA:t i enskilda hjärnceller och i relation till omgivande celler. På så sätt kan man börja förstå hjärnan på ett mer detaljerat sätt än tidigare. Detta ökar möjligheterna att finna botemedel mot de sjukdomar kopplade till hjärnan, som idag är obotliga, till exempel Alzheimers, Parkinsons och epilepsi.

Sigrid Therapeutics AB - har tagit fram en banbrytande och användarvänlig produkt tillverkad av exakt konstruerade partiklar med extraordinär absorptionsförmåga för att förbättra framtidsutsikterna för fetmarelaterade sjukdomar, öka livsstilsinsatsen och försena diabetesprogressionen. Det fungerar mekaniskt i tarmen för att förbättra den glykemiska kontrollen på ett säkert och effektivt sätt.  

För mer information:

Maria Holmström, kommunikationsansvarig

KI Innovations

Tel: 070-7640785

E-post: maria.holmstrom@kiinnovations.se

Mona Wilcke

SU Innovation

Tel: +46 73 690 30 10

E-post: mona.wilcke@holding.su.se


Om KI Innovations

KI Innovations är ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se

Om SU Innovation

SU Innovation består av tre (3) ben: SU Innovationskontoret, SU Inkubator, SU Holding. SU Innovationskontoret är den första instansen i innovationskedjan. Efter att de verifierat en företagsidé eller ett forskningsresultat kan SU Holding ta vid och tillskjuta tidigt investeringskapital. Mogna projekt kan även erbjudas Stockholms universitets gedigna inkubatorprogram. I vår bedömning identifierar vi också behovet av marknadsplan och en strategisk målformulering. www.su.se/innovation   www.suholding.se    www.suinkubator.se


Om KI Innovations

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science. Forskare, som gör upptäckter som kan komma många människor till godo, får en affärsmöjlighet via KI Innovations. Det kan handla om forskning som leder till nya läkemedel, olika former av medicintekniska lösningar eller diagnostiska verktyg. KI Innovations har ett nätverk av experter med stor erfarenhet av varje steg i utvecklingsprocessen, från bedömning av potentialen i tidiga upptäckter inom life science fram till försäljning, licensiering eller bolagisering.


Kontaktpersoner

Maria Berner-Holmström
Kommunikationsansvarig
Maria Berner-Holmström