2020-03-30 07:18Pressmeddelande

Forena om Grundpensionen: Ett namnbyte räcker inte

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chefHåkan Svärdman, samhällspolitisk chef

Försäkringsfacket Forena har idag lämnat sitt remissvar på Garantipensionsutredningens delbetänkande Grundpension (SOU 2019:53). Här föreslås att garantipension ska ersättas med grundpension. Bakgrunden till förslaget är en dom från EU-domstolen som innebär att även bosättningstid inom hela EU är giltig försäkringstid för svensk garantipension samt att denna pension inte ska kunna utbetalas till boende utanför Sverige.

- Garantipensionen är grundskyddet i det svenska allmänna pensionssystemet som ställer krav på att individen har en stark anknytning till Sverige. En ordning som måste värnas. Utredningens förslag att huvudsakligen byta namn från garantipension och grundpension är långt ifrån tillräckligt och kommer troligen inte övertyga EU-domstolen vid en framtida prövning, säger Forenas samhällspolitiska chef Håkan Svärdman.

- Vad Sverige bör göra är att utforma ett grundskydd för äldre där förmånerna för det allmänna pensionssystemet respektive minimiförmånerna för äldre som saknar egen försörjning tydligt åtskiljs. Det är ett uppdrag för en ny utredning som regeringen bör tillsätta så snart coronakrisen har bedarrat, avslutar Håkan Svärdman.

Remissen i sin helhet finns att ladda ner här


Ämnen: pension

Om Forena - försäkringsfacket

Forena är försäkringsbranschens fackförbund. Sedan 1919 har vi jobbat för ett tryggt och utvecklande arbetsliv för anställda inom försäkring och finans. Våra medlemmar finns inom alla yrkesroller på försäkringsbolag, banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare.

Kontaktpersoner

Håkan Svärdman
Samhällspolitisk chef
Håkan Svärdman

Relaterade nyheter