2020-02-07 09:35Pressmeddelande

"Sverige behöver inte två pensionsmyndigheter"

Håkan Svärdman, Forenas samhällspolitiska chef Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef Forena

Försäkringsfacket Forena har idag lämnat sitt remissvar på utredningen Ett bättre premiepensionssystem. Här föreslås bland annat att premiepensionssystemet ska ha ett mål om en högre avkastning än inkomstindex och en stabil nivå under utbetalningstiden.

- Utredningens motiv till en ny myndighet övertygar inte, säger Forenas samhällspolitiska chef Håkan Svärdman. De nya anslutningskraven till fondtorget som tillämpas sedan förra året bör utvärderas innan ytterligare åtgärder sätts in. Det finns inga hinder att med dagens regelverk utvärdera fonderna mot de mål som utredningen ställer upp för premiepensionssystemet. Skulle det visa sig att antalet fonder är för stort för effektiva utvärderingar kan antalet fonder minskas genom att dagens kapitalkrav på 500 miljoner kronor höjs.

- Ska premiepensionssystemet bli enkelt, billigt och tryggt för medborgarna krävs ytterligare åtgärder än vad utredningen har presenterat. Forena har sedan tidigare bland annat föreslagit att traditionell pensionsförsäkring blir valbart på fondtorget samt att det införs en insättningsgaranti för att undvika att pensionsspararna riskerar förlora sina besparingar på grund av bedrägeri, förskingring eller grov oaktsamhet. Vi beklagar att utredningen inte lämnar några förslag i den riktningen.

- Dessutom behöver inte Sverige två pensionsmyndigheter, avslutar Håkan Svärdman.

Sammanfattning av Forenas synpunkter på Ett bättre premiepensionssystem:

Forena delar utredningens uppfattning om att premiepensionssystemet ska:

  • vara en socialförsäkring.
  • ha ett mål om en tydligt högre avkastning än inkomstindex och låg volatilitet under utbetalningstiden.
  • ha en valarkitektur som syftar till att säkerställa att endast individer som kan och vill ta ansvar sin egen förvaltning väljer fondtorget.

Forena delar däremot inte utredningens uppfattning om:

  • att valarkitekturen ska innehålla möjlighet till val av risknivå och fondkategori.
  • nödvändigheten att inrätta en ny huvudman för fondtorget som upphandlar fonder.

Forena vill att det i premiepensionssystemet införs:

  • en åldersanpassad riskprofil för alla sparare som fyllt 60 år.
  • traditionell pensionsförsäkring som valbart placeringsalternativ.
  • insättningsgaranti på spararnas premiepensionskapital.

För ytterligare kommentar och remissvaret i sin helhet kontakta Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef, Forena, 070-270 41 55


Ämnen: pension

Om Forena - försäkringsfacket

Forena är försäkringsbranschens fackförbund. Sedan 1919 har vi jobbat för ett tryggt och utvecklande arbetsliv för anställda inom försäkring och finans. Våra medlemmar finns inom alla yrkesroller på försäkringsbolag, banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare.

Kontaktpersoner

Håkan Svärdman
Samhällspolitisk chef
Håkan Svärdman
Annis Prhat
Kommunikationsansvarig
Annis Prhat