2020-03-05 10:05Pressmeddelande

Stoppa det massiva pensionsraset

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chefHåkan Svärdman, samhällspolitisk chef

Sveriges nyblivna pensionärer får endast 47 procent av tidigare lön i allmän pension. Det är en bottennotering för vårt allmänna reformerade pensionssystem som infördes vid millennieskiftet. Det visar rapporten Det massiva pensionsraset, som Forena publicerar idag.

- När systemets första 65-åringar gick i pension år 2003 fick de en allmän pension som låg över 60 procent av tidigare lön. En nivå som låg helt i linje med reformens målsättning, säger Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på försäkringsfacket Forena. Sedan dess har pensionerna fallit med oförminskad hastighet.

I rapporten Det massiva pensionsraset uppdateras analysunderlaget som låg till grund för Forenas Pensionspolitiska program, Pensionsreform 2024. Rapporten visar bland annat att den genomsnittliga allmänna pensionen för årskull 1952 uppgick till 12 952 kronor per månad före skatt och 10 915 kronor efter skatt, vilket är 1 860 kronor under SCB:s gräns för låg ekonomisk standard.

Det som verkligen lyfter nyblivna pensionärer över fattigdomsgränsen är tillskottet från deras tjänstepensioner och privata pensionssparande. Det ger i genomsnitt en total pension på 76 procent, eller 16 400 kronor per månad efter skatt för personer födda 1952. Pensionsgapet mellan kvinnor och män är alltjämt stort. Män födda 1952 får drygt 63 300 kronor mer i pension per år än kvinnor.

- Höjda och mer jämställda pensioner kan vi endast få genom att både pensionsavgiften och pensionsåldern höjs. Om avgiften återställs från 17,21 till 18,5 procent skulle det höja inkomstpensionerna för dagens pensionärer med i genomsnitt 900 kronor per månad och med 1 500 kronor per månad för morgondagens pensionärer, säger Håkan Svärdman.

Rapporten Det massiva pensionsfallet har skrivits av Forenas samhällspolitiska chef Håkan Svärdman. En debattartikel om rapporten publiceras på SvD-debatt idag: https://www.svd.se/stoppa-det-massiva-pensionsraset

Rapporten i sin helhet finns att läsa på: https://www.forena.se/contentassets/6fa0c3f5470946cbaf3124638cc159e7/det-massiva-pensionsraset.pdfOm Forena - försäkringsfacket

Forena är försäkringsbranschens fackförbund. Sedan 1919 har vi jobbat för ett tryggt och utvecklande arbetsliv för anställda inom försäkring och finans. Våra medlemmar finns inom alla yrkesroller på försäkringsbolag, banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare.


Kontaktpersoner

Håkan Svärdman
Samhällspolitisk chef
Håkan Svärdman
Annis Prhat
Kommunikationsansvarig
Annis Prhat