2018-12-16 09:58Pressmeddelande

Utrikesföddas låga pensioner vittnar om systemfel

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på FTFHåkan Svärdman, samhällspolitisk chef på FTF

Prestationens betydelse har minskat i det allmänna pensionssystemet. Utrikesfödda hör till de värst drabbade där många får en allmän pension som i bästa fall är några hundra kronor högre jämfört med att inte arbetat alls, visar en ny rapport från försäkringsfacket FTF.

- Systemet bygger på att den allmänna pensionen ska baseras på prestation, men vår nya undersökning visar att det inte gäller alla i praktiken. Många utrikesfödda som jobbat större delen av livet i Sverige får en pension som i bästa fall är några hundra kr högre per månad jämfört med att inte arbetat alls, säger Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på försäkringsfacket FTF.

FTFs nya rapport ”Det prestationslösa pensionssystemet – en rapport om pensionsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda”, visar att prestationens betydelse har minskat i det allmänna pensionssystemet. Idag krävs minst 41 arbetsår med en genomsnittlig månadslön på 33 700 kr för att nå över gränsen för garantipension – det vill säga samma grundskydd som den som inte arbetat alls har rätt till. Detta har resulterat i ett växande pensionsgap mellan inrikes- och utrikesfödda, vars allmänna pension motsvarar mellan 73 till 85 procent av en genomsnittlig pension för en inrikesfödd.

- Idag är närmare hälften av de utrikesfödda pensionärerna hänvisade till grundskyddets bidragssystem. Utan en pensionsreform som gör att prestation i arbetslivet räknas för alla, kommer statens kostnad för grundskyddet att fördubblas till år 2060, säger Håkan Svärdman.

Rapporten är skriven av FTFs samhällspolitiska chef Håkan Svärdman, och innehåller tre reformförslag för att öka prestationens betydelse i det allmänna pensionssystemet:

1. Höj pensionsavgiften vid arbetslöshet, föräldraledighet och sjukfrånvaro
Genom att höja pensionsavgiften vid arbetslöshet, föräldraledighet och sjukfrånvaro skulle pensionsinbetalningen till den allmänna pensionen höjas med 20-30 procent. 

2. Låt alla kunna ta ansvar för sin pension – skattegynna långsiktigt privat pensionssparande
Därför efterlyser vi regelförändringar som gör det förmånligt att löneväxla även under pensionssystemet intjänandetak på 7,5 inkomstbasbelopp. Samt att en ny form av skattegynnat privat pensionssparande sjösätts. På så vis uppmuntras även personer med månadsinkomst under 42 000 (som ofta riskerar en låg pension) att ta eget ansvar för att förbättra sin allmänna pension.

3. Inkomstindexera garantipensionen
Genom att inkomstindexera garantipensionen höjs den och blir delvis självfinansierad genom att behovet av äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg minskar.


Om Forena - försäkringsfacket

FTF är försäkringsbranschens fackförbund. Sedan 1919 har vi jobbat för ett tryggt och utvecklande arbetsliv för anställda inom försäkring och finans. Våra medlemmar finns inom alla yrkesroller på försäkringsbolag, banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare. Vi är partipolitiskt obundna och en del av TCO. 2019 byter vi namn till Forena!