Airsonett


Effektiv behandling av allergiska sjukdomar som astma och atopiskt eksem med 99,5 % ren luft

Nyheter

Om oss i media

Om Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår astma och eksem.

Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® TLA medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn.

Airsonett TLA rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning som uppfyller kraven enligt MDR 2017/745 Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA.

Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden, Magnus Lundberg och Fåhraeus Startup and Growth.

Läs mer på: www.airsonett.eu/sv

Kontaktpersoner

CEO
Anders Due-Boje
Head of Marketing
Andreas Arnkvist