2021-06-01 08:30Pressmeddelande

Airsonett expanderar i Italien och tecknar distributionsavtal med 
INNOVACAREMD

null

Airsonett meddelade idag att de går in på den italienska marknaden genom att teckna ett distributionsavtal med INNOVACAREMD. Företaget kommer att distribuera Airsonett Air4, en medicinteknisk utrustning för att ge TLA-behandling (temperaturreglerat laminärt luftflöde). Airsonett TLA är en patenterad effektiv behandling av allergiska sjukdomar som allergisk astma och atopiskt eksem.

Partnerskapet är ett steg i Airsonetts strategi att expandera i utvalda europeiska marknader. Italien har en befolkning på ca 60 miljoner, varav ca 12 miljoner (20%) lider av allergiska sjukdomar. Uppskattningsvis finns det ca 2,7 miljoner astmatiker i Italien, varav ca 300 000 lider av svår astma. Atopiskt eksem drabbar mellan 15–30% av barn samt 2–10% av vuxna i västvärlden vilket skulle kunna betyda att 1–2 miljoner barn i Italien lider av atopiskt eksem.

”Vi är glada att INNOVACAREMD har valt att bli vår distributör i Italien. De har satt ambitiösa mål och har lång erfarenhet av det italienska sjukvårdssystemet. Vi tror att Marco Scorsato och resten av teamet har alla förutsättningar för att leverera resultat. Vi ser fram emot att kunna introducera TLA-behandlingen till den italienska sjukvården och patienterna”, säger Anders Due-Boje, VD för Airsonett.

Marco Scorsato, VD på INNOVACAREMD, säger: ”Airsonett och TLA-behandlingen har funnits på vår radar under en tid. Vi ser en stor potential för den här effektiva behandlingen, och ser fram emot att utbilda sjukvården här om dess fördelar. Vårt företags samlade erfarenhet från företag som Pharmacia, Pfizer, Phadia och Atos ger oss rätt nätverk och marknadsinsikt för att göra Airsonett till en framgång även i Italien.”

För mer information:
Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB

Telefon: +46 70 526 03 00

E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu

Marco Scorsato, VD, INNOVACAREMD
Telefon: +39 3357563418
E-mail: marco.scorsato@innovacaremd.com

 

Om Airsonett
Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se

 

Om INNOVACAREMD
INNOVACAREMD är ett italienskt företag specialiserat på marknadsföring av högteknologiska produkter och tjänster inom avancerad hälsoforskning. Syftet är att förbättra människors hälsa genom innovativ medicinsk teknik. Företaget letar alltid efter nya produkter för att tillgodose patientens kliniska behov.
INNOVACAREMD är exklusiv distributör av Airsonett Air4, för den italienska marknaden. Airsonett Air4 är en medicinsk utrustning för effektiv hembehandling av allergisk astma och eksem. www.innovacaremd.com

 

Om svår okontrollerad astma
Patienter med svår, okontrollerad astma, behandlad enligt Global Initiative for Asthma (GINA) steg 4/5 utgör ungefär 3% av alla patienter med kronisk astma, enligt de senaste befolkningsstudierna som gjorts med hjälp av databaser över behandlingar och förskrivningar. Dessa patienter står dock för en betydligt större del av de astmarelaterade kostnaderna och resursanvändandet inom sjukvården. Typiska behandlingsalternativ för dessa patienter består av höga doser av inhalerade kortikosteroider (ICS) och långverkande β2-agonister (LABA) och/eller systemiska kortikosteroider. På senare år har det utvecklats ett flertal nya preparat för behandling av svår astma, och vissa av dessa preparat, som anti-immunuglobulin E och anti-interleukin 5, har inkluderats i steg 5 i den senaste GINA-rekommendationen. Kostnaderna för behandling med dessa preparat är emellertid väldigt höga. Temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) är en effektiv behandling för patienter med svår, okontrollerad allergisk astma. Behandling med TLA har visat sig kostnadseffektiv enligt bland annat National Institute for Health and Care Excellence (NICE), samt svenska Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).


Om Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår, okontrollerad astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se


Kontaktpersoner

Head of Marketing
Andreas Arnkvist
CEO
Anders Due-Boje