2021-08-12 09:38Nyheter

Ny observationsstudie visar signifikant effekt av Airsonetts TLA-behandling på vuxna patienter med Atopisk Dermatit

null

Airsonett meddelar idag att det har publicerats en ny observationsstudie som visar signifikant effekt av Airsonetts TLA-behandling för vuxna patienter med Atopisk Dermatit (AD). Proof-of-concept-studien är publicerad i Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.

Patienter med Atopisk Dermatit är vanligtvis sensibiliserade för kvalster. De nuvarande europeiska riktlinjerna understryker effekterna av allergenframkallade utbrott av Atopisk Dermatit och även vikten av allergenreduktion hos AD-patienter. Atopisk Dermatit har ett komplext förhållande med atopiska samsjukligheter, inklusive astma. (1) Behandling under natten med Airsonett TLA minskar mängden allergener och partiklar i andningszonen med 99,5%. (2)

Den tre månader långa observationsstudien, med en förlängningsfas på ytterligare 9 månader, undersökte effekten av TLA som tilläggsbehandling hos 10 kvalster-IgE-sensibiliserade patienter med måttlig till svår AD och en bakgrund av kliniskt relevant kvalsterallergi. Studien visade signifikant förbättring för en majoritet av patienterna, mätt som SCORAD, EASI, PGA, DLQI. In vitro-analys utfördes också efter 3 och 12 månader, vilket stärkte de kliniska resultaten.

Citat ur publikationens sammanfattning:
“Together, the findings of this proof-of-concept study indicate improvement of disease severity in HDM-sensitized adult AD patients during the add-on treatment with a TLA device. In conclusion, this study is the first to suggest beneficial effects of TLA in HDM-sensitized adult AD patients regarding objective, subjective and in vitro parameters.”


Anders Due-Boje, VD för Airsonett, säger i en kommentar: ”Vi är oerhört glada för resultatet av denna studie, som bekräftar de erfarenheter vi har av patienter som får TLA-behandling för sin allergiska astma och även har Atopisk Dermatit. Förhoppningsvis kan Airsonett TLA snart etableras som en effektiv standardbehandling även för patienter med Atopisk Dermatit.”

 

För mer information:
Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB
Telefon: +46 70 526 03 00
E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu

 

Om Airsonett
Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se

 

Om svår okontrollerad astma
Patienter med svår, okontrollerad astma, behandlad enligt Global Initiative for Asthma (GINA) steg 4/5 utgör ungefär 3% av alla patienter med kronisk astma, enligt de senaste befolkningsstudierna som gjorts med hjälp av databaser över behandlingar och förskrivningar. Dessa patienter står dock för en betydligt större del av de astmarelaterade kostnaderna och resursanvändandet inom sjukvården. Typiska behandlingsalternativ för dessa patienter består av höga doser av inhalerade kortikosteroider (ICS) och långverkande β2-agonister (LABA) och/eller systemiska kortikosteroider. På senare år har det utvecklats ett flertal nya preparat för behandling av svår astma, och vissa av dessa preparat, som anti-immunuglobulin E och anti-interleukin 5, har inkluderats i steg 5 i den senaste GINA-rekommendationen. Kostnaderna för behandling med dessa preparat är emellertid väldigt höga. Temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) är en effektiv behandling för patienter med svår, okontrollerad allergisk astma. Behandling med TLA har visat sig kostnadseffektiv enligt bland annat National Institute for Health and Care Excellence (NICE), samt svenska Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).


Referenser
1: Comorbidities and the impact of atopic dermatitis Author links open overlay panelJonathan I.SilverbergMD, PhD, MPH

2: Spilak M, Sigsgaard T, Takai H, et al. A comparison between temperature-controlled laminar airflow device and a room air-cleaner in reducing exposure to particles while asleep. PLoS ONE 2016;11(11): e0166882. doi:10.1371/journal.pone.0166882


Om Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår, okontrollerad astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se


Kontaktpersoner

Head of Marketing
Andreas Arnkvist
CEO
Anders Due-Boje