2021-03-18 10:50Pressmeddelande

Klart med stöd för Nordiskt Berättarcentrums verksamhet de närmaste åren

Med beslut om stöd för verksamheten de närmaste åren flyttar Nordiskt Berättarcentrum in i nya Sara kulturhus hösten 2021. Illustration: White ArkitekterMed beslut om stöd för verksamheten de närmaste åren flyttar Nordiskt Berättarcentrum in i nya Sara kulturhus hösten 2021. Illustration: White Arkitekter

"Nu kan vi fortsätta att utveckla berättandet"

Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå har av Region Västerbotten idag beviljats stöd med 1,5 miljoner kronor för de närmaste åren. Sedan tidigare är det klart med finansiellt stöd från Skellefteå kommun.

"Det här känns fantastiskt skönt – nu kan vi fortsätta att utveckla berättandet", är den första spontana glädjereaktionen från Robert Herrala, avdelningschef på Nordiskt Berättarcentrum, en del av Västerbottensteatern.
– Tillsammans med det stöd vi tidigare beviljats från Skellefteå kommun är detta ett viktigt beslut för vår fortsatta verksamhet. Vi är väldigt glada över att både regionen och kommunen ser och uppskattar Nordiskt Berättarcentrums betydelse för kulturutvecklingen i Skellefteå och Västerbotten.

"Bortom pandemin ser framtiden ljus ut"
Nordiskt Berättarcentrum bedriver en profilskapande verksamhet som i år också ges helt nya förutsättningar i och med flytten till Sara kulturhus.
– Vår roll som lokalt och regionalt resurscentrum kan nu stärkas ytterligare parallellt med att vi arbetar i nätverk med andra branschaktörer i hela Norden och i de baltiska länderna. När vi lyfter vi blicken bortom pandemin ser framtiden ljus ut.

"En avgörande roll för samhället och regional utveckling"
I Region Västerbottens beslut sägs att "Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå (NBC) är ett tillvaratagande och förverkligande av insatser inom området muntligt berättande under många år. En viktig verksamhet för utveckling av konstformen och tillämpningar inom forskning, utbildning, kulturarv och metodutveckling. Projektet bidrar till genomförande av mål 5 i (i den regionala utvecklingsplanen). Kulturen spelar en avgörande roll för samhället och regional utveckling i Region Västerbottens kulturplan."

Nordiskt-baltiskt, regionalt och lokalt
Nordiskt Berättarcentrum driver för närvarande ett antal olika projekt och verksamheter. Aktuellt just nu är bland annat fortsatt utveckling av nätverket Nordic Baltic Storytelling Meeting och det regionala arbetet inom ramen för Årets berättarkommun. Stipendiet Berättarkraft har nyligen utlysts i samarbete med Skellefteå Kraft. Lokalt i Skellefteå pågår dessutom ett intensivt arbete med att förbereda Berättarfestivalen 2021 som genomförs 18-24 oktober i det då nyinvigda Sara kulturhus och runtom i hela kommunen. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se länk nedan för mer information om Nordiskt Berättarcentrum

 

 Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Kontaktpersoner

Jonas Lundqvist
Kommunikatör
Jonas Lundqvist
Robert Herrala
Avdelningschef, Nordiskt Berättarcentrum
Robert Herrala