2021-03-16 06:54Pressmeddelande

Ändrade planer gäller för Stipendiet Berättarkraft 2021

Stipendiet Berättarkraft 2021 har Ändrade planer som tema. Foto: John Gibbons/UnsplashStipendiet Berättarkraft 2021 har Ändrade planer som tema. Foto: John Gibbons/Unsplash

Ändrade planer – känns det igen? Att tvingas styra om och välja ny väg är något vi alla fått vara med om under det senaste året. Så "ändrade planer" är ett högst aktuellt tema  för stipendiet Berättarkraft som nu är utlyst för 2021 av Nordiskt Berättarcentrum i samverkan med Skellefteå Kraft. Final blir det under Berättarfestivalen 18-24 oktober.

Även Berättarkraft har fått ändrade planer det senaste året. Tidigare delades ett enda stipendium ut, men sedan 2020 är det åtta stipendiater som får chansen att utveckla sin berättelse och sin egen berättarkonst. Numera läggs också ännu  större fokus på själva utvecklingsprocessen vid två workshops, berättar Lillemor Skogheden som är stipendieansvarig och berättarkonsulent på Nordiskt Berättarcentrum. 
– Berättarkraft är en unik möjlighet för alla som är nyfikna på att lära sig mer om hur berättelser växer fram och hur man tar klivet upp på en scen för att berätta offentligt. Vi erbjuder en kollektiv skaparprocess med stöd hela vägen från idé till final med färdig berättelse.

Kreativiteten får sväva fritt – fram till 21 maj
För vem? Varför och när? Vad var förhoppningarna och vilka blev konsekvenserna av dessa ändrade planer? Kreativiteten och associationerna får sväva fritt när de sökande beskriver vilken berättelse de skymtar bakom begreppet "Ändrade planer". Mer formellt blir det när det gäller sista ansökningsdag –  senast 21 maj ska ansökan ha kommit in från den i Västerbotten som vill utveckla sin berättelse. 

Årets berättare utses under Berättarfestivalen
Den som söker till stipendiet och blir antagen får vara med om att ta fram en egen berättelse på årets tema. Detta sker genom två olika workshops, där den första lägger fokus på berättelsen och den andra på hur man kan berätta den. Målet är att hitta en berättelse på ca 10 minuter som framförs under Berättarkraftfinalen i samband med Berättarfestivalen i Skellefteå 18-24 oktober. Då utses också Årets berättare bland de åtta deltagarna. 

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -

Om stipendiet Berättarkraft:

Berättarkraft är ett stipendium med syfte att uppmuntra och utveckla det muntliga berättandet i Västerbotten och arrangeras i samarbete mellan Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern och Skellefteå Kraft. Representanter för dessa fungerar även som jury, vilken förbehåller sig rätten att utse vilka som antas till årets Berättarkraft.

Två workshops hålls under hösten 2021 och finalen avgörs lördag 23 oktober i Sara kulturhus under Berättarfestivalen i Skellefteå. 

21 maj ska ansökan vara inne.

Se nedan för kontaktpersoner och länk till mer information. Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Kontaktpersoner

Jonas Lundqvist
Kommunikatör
Jonas Lundqvist
Lillemor Skogheden
Dramapedagog och amatörteaterkonsulent
Lillemor Skogheden