Pressrum Sveriges Tidskrifter


4250 tidskrifter som omsätter sju miljarder kronor. Vi värnar pressetiken och stärker publicister.

Om oss i media

Om Sveriges Tidskrifter

Med våra ca 380 medlemmar är vi landets största branschorganisation inom medieområdet. Sveriges Tidskrifter är medlem i Utgivarna, intresseorganisationen för publicistiska medieföretag i Sverige.

Kontaktpersoner

James Savage
Ordförande
James Savage
Kerstin Neld
VD
Kerstin Neld
Unn Edberg
Vice ordförande
Unn Edberg
Elin Sibbern
Kommunikatör
Elin Sibbern
Sveriges Tidskrifter
Sveriges Tidskrifter