Pressrum Sveriges Tidskrifter


4450 tidskrifter som omsätter sju miljarder kronor. Vi värnar pressetiken och stärker publicister.

Om oss i media

Om Sveriges Tidskrifter

Med våra ca 340 medlemmar är vi landets största branschorganisation inom medieområdet. Sveriges Tidskrifter är medlem i Utgivarna, intresseorganisationen för publicistiska medieföretag i Sverige.

Kontaktpersoner

Fredrik Wass
Omvärldsbevakare
Fredrik Wass
Kerstin Neld
VD
Kerstin Neld
Helle Klein
Ordförande
Helle Klein
Sveriges Tidskrifter
Sveriges Tidskrifter
Helle Klein
Sveriges Tidskrifters ordförande
Helle Klein
Ann Henriksson
Vice ordförande
Ann Henriksson