Pressrum

Med våra ca 360 medlemmar är vi landets största branschorganisation inom medieområdet. Sveriges Tidskrifter är medlem i Utgivarna, intresseorganisationen för publicistiska medieföretag i Sverige.

Om oss i media

Om Sveriges Tidskrifter

Med våra ca 340 medlemmar är vi landets största branschorganisation inom medieområdet. Sveriges Tidskrifter är medlem i Utgivarna, intresseorganisationen för publicistiska medieföretag i Sverige.

Kontaktpersoner

Kerstin Neld VD
Unn Edberg Ordförande
Vice vd, tidningen Chef och ordförande i Sveriges Tidskrifter
Fredrik Wass Omvärldsbevakare
Helle Klein Ordförande
VD/Chefredaktör Dagens Samhälle och ordförande i Sveriges Tidskrifter
Sveriges Tidskrifter