Svenska Dryckesmässor


Sveriges största arrangör av dryckesmässor

Senaste nyheterna

Om Svenska Dryckesmässor

Svenska Dryckesmässor är Sveriges största arrangör av dryckesmässor. Vi arrangerar tolv årligt återkommande dryckesmässor i Sverige som besöks av cirka 80 000 personer varje år.

Kontaktpersoner

Minny Källman
Marknadsansvarig, Svenska Drycksmässor
Minny Källman
Hanna Wreeth
Mässansvarig
Hanna Wreeth
Stanley Wong
VD, Svenska Dryckesmässor
Stanley Wong
Michelle di Zazzo Hellman
Projektledare, Svenska Dryckesmässor
Michelle di Zazzo Hellman
Viktor Skoogh
Mässansvarig, Svenska Dryckesmässor
Viktor Skoogh

I flödet