Nyheter & press


Skogssällskapet

Senaste nyheterna

Om oss i media

Om oss

Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som arbetar för hållbar utveckling av skog och mark. Vi finns i Sverige, Finland, Lettland och Litauen.

Våra skogsförvaltare hjälper skogsägare att utveckla skogsfastigheter, så att de når sin fulla potential. Målet är att berika skogarna på olika värden, och att bruka skogen hållbart – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Som fristående stiftelse, utan ägarintressen i sågverk eller industri, utgår vi från varje skogsägares egna mål i skötseln av deras skogar.

I Sverige har vi 22 kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret ligger i Göteborg. I Finland har vi kontor i Ingå, i Lettland i Cēsis och Ludza och i Litauen i Kaunas. 

Kontaktpersoner

Ulrika Lagerlöf
Kommunikationsansvarig, Skogssällskapet
Ulrika Lagerlöf
Karin Fällman Lillqvist
Hållbarhetschef, Skogssällskapet
Karin Fällman Lillqvist
Ansvarig för Skogssällskapets anslagsprocess och hållbarhetsarbete.
Ulrik Abelson
Fastighetsspecialist, Skogssällskapet
Ulrik Abelson
Calle Nordqvist
Vd Skogssällskapet
Calle Nordqvist
Pontus Larsson
Affärsområdeschef Sverige, Skogssällskapet
Pontus Larsson
Anna-Karin Santonen Öjerskog
HR-chef, Skogssällskapet
Anna-Karin Santonen Öjerskog
Ansvarig för Skogssällskapets rekrytering och HR-frågor.
Oscar Fornander
Virkeschef, Skogssällskapet
Oscar Fornander
Ulrika Ekstedt
Ekonomichef Skogssällskapet, styrelseledamot Tilanhoitajat
Ulrika Ekstedt
Thomas Bärtzner
Kundekonom, Skogssällskapet
Thomas Bärtzner