2022-03-08 07:37Press release

Pharma Way North America tar fart som ett resultat av ökad aktivitet

Partnerskap med amerikanska pickleball, Amerikas snabbast växande sport Partnerskap med amerikanska pickleball, Amerikas snabbast växande sport

Pharma Way's helägda amerikanska dotterbolag, Pharma Way North America LLC, tar fart med ökad försäljning varje vecka i och med ökad kännedom och medvetenhet om varumärket Dot Shot. Vi är glada att se att de investeringar vi gjort under de senaste sex månaderna nu visar resultat.

De senaste framgångarna inkluderar en fördubbling av Dot Shot-försäljningen i februari jämfört med januari på USA:s största webbförsäljningsportal Amazon, återförsäljare som kommer ombord i Florida och Georgia, partnerskap med amerikanska pickleball, Amerikas snabbast växande sport med US Open som kommer upp i april, framgångsrikt samarbete med Florida-samhällen för att nå nya konsumenter såväl som lokala återförsäljare, ambassadörer, golfklubbar och pickleball arenor och spelare. Dessutom förhandlar vi med stora amerikanska återförsäljare som vi tror kommer att få Dot Shot på hyllorna i apotekskedjor till sommaren.

"Baserat på denna utveckling i kombination med den positiva konsumentfeedback vi får och det stora antalet kommande aktiviteter är vi övertygade om att vårt mål att bygga ett ledande hälsovarumärke i USA kommer att uppnås."  säger Morgan Cederblom, VD Pharma Way North America LLC


About Pharma Way AB

Pharma Way är ett Foodtech bolag som utvecklar, marknadsför och säljer innovativa och effektiva hälsoprodukter på den Europeiska och Nordamerikanska marknaden. Produkterna baseras på unik kunskap att utveckla och formulera vattenbaserade växtextrakt med förbättrade hälsoeffekter till dryck med goda smak. Målsättningen är att med våra produkter bli marknadsledande inom detta område.


Contacts

Mårten Österlund
PhD
Mårten Österlund
 Joacim Folkesson
EVP Marketing & Sales
Joacim Folkesson