Nyhetsrum


Organisationen Sveriges Servicestationer

Om OSS

OSS bildades 1934 består idag av 1 000 medlemmar och organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare. Våra medlemmar företräder vi i deras tre roller; som arbetsgivare, som branschverksamma och som avtalspart till drivmedelsbolagen. Genom att förhandla åt våra medlemmar och representera dem gentemot beslutsfattare, intressenter och allmänhet, skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att driva en sund verksamhet. OSS är en annorlunda branschorganisation. Vi driver inte bara traditionella branschfrågor, vi företräder även individuella medlemmar i enskilda ärenden. När en oklarhet uppstår för en medlem bistår OSS med råd och om det senare behövs även förhandling, och slutligen som medlemmens ombud gentemot drivmedelsbolag, avtalspart eller domstol. I detta avseende är OSS unik och fungerar som medlemmarnas förlängda arm. Detta är en tradition som OSS värnat om under decennier. Vi informerar beslutsfattare och politiker om våra medlemmars vardag. OSS syns i tv, tidningar, radio och vår egen tidning - Bensin & Butik - som har en långt större spridning än enbart våra medlemmar. Dessutom arbetar OSS  med säkerhetsfrågor och samverkar över hela branschen för att öka säkerheten inom branschen, men också för att all personal skall mötas av respekt och kunna arbeta under trygga förhållanden. Härtill erbjuder OSS branschutbildning och bra förmåner till våra medlemmar.

Kontaktpersoner

Robert Dimmlich
VD
Robert Dimmlich