2021-11-03 07:52Pressmeddelande

Sveriges bästa station är Circle K i Lycksele

Vinnarna, Ola längst till vänster och Lotta direkt på Olas högra sida tillsammans med medarbetarna Elin och Eric.Vinnarna, Ola längst till vänster och Lotta direkt på Olas högra sida tillsammans med medarbetarna Elin och Eric.

Svensk Bensinhandel delar varje år ut priset ”Årets station” och i år har priset tilldelats Circle K (Lyckselemacken AB) i Lycksele med följande motivering:

”Ola Norberg och Lotta Boman, som driver Circle K i Lycksele, utmärker sig både lokalt och nationellt. De är exempelvis störst på försäljning av hamburgare inom hela Circle K-kedjan. Circle K i Lycksele har skapat en framgångsrik och relevant servicepunkt i samhället genom att konstant och kontinuerligt utvecklat sin affär med fokus på kundmötet. Ola och Lotta med personal visar både branschen och kunderna vad ett genuint värdskap innebär, och genom att kombinera styrkan i kedjans centrala koncept med lokalt entreprenörskap har de skapat en framgångsrik och uthållig verksamhet.”

 – Det är glädjande att få dela ut priset ”Årets station” till Ola och Lotta som är duktiga entreprenörer och goda representanter för branschen, säger Robert Dimmlich, VD för Svensk Bensinhandel.

 

Prisutdelningsceremoni kommer att ske på stationen måndagen den 8 november, klockan 12.00;

Umevägen 3, Lycksele

Tfn: 0950-14 880

 

I ceremonin deltar representanter från Svensk Bensinhandel, Circle K samt Lyckseles kommunalråd Roland Sjögren (Kd). Media är välkomna från klockan 11.30 och möjlighet till intervjuer följer direkt efter prisceremonin som beräknas vara klar senast 12.30.

I samband med prisutdelningen kommer vinnaren att hålla kampanjer och vinnaren får rätten att använda Svensk Bensinhandels varumärke ”Årets station“ fram tills nästkommande års prisutdelning.

Om Årets station
Priset inrättades 2006 med syfte att uppmärksamma duktiga entreprenörer inom vår bransch. Utmärkelsen vilar på tre pelare; nämligen att utse en värdig station som vinnare och lämna erkännande, att för branschen lyfta ett gott föredöme och visa hur affären kan utvecklas samt att uppmärksamma allmänheten hur en modern station drivs för att ge utmärkt service till bil och bilist.


Om Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS)

Svensk Bensinhandel som bildades 1934 består idag av 1 000 medlemmar och organiserar de av landets bensinhandlare som är fria företagare. Våra medlemmar företräder vi i deras tre roller; som arbetsgivare, som branschverksamma och som avtalspart till drivmedelsbolagen. Genom att förhandla åt våra medlemmar och representera dem gentemot beslutsfattare, intressenter och allmänhet, skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar att driva en sund verksamhet. Svensk Bensinhandel är en annorlunda branschorganisation. Vi driver inte bara traditionella branschfrågor, vi företräder även individuella medlemmar i enskilda ärenden. När en oklarhet uppstår för en medlem bistår Svensk Bensinhandel med råd och om det senare behövs även förhandling, och slutligen som medlemmens ombud gentemot drivmedelsbolag, avtalspart eller domstol. I detta avseende är Svensk Bensinhandel unik och fungerar som medlemmarnas förlängda arm. Detta är en tradition som Svensk Bensinhandel värnat om under decennier. Vi informerar beslutsfattare och politiker om våra medlemmars vardag. Svensk Bensinhandel syns i tv, tidningar, radio och vår egen tidning - Bensin & Butik - som har en långt större spridning än enbart våra medlemmar. Dessutom arbetar Svensk Bensinhandel med säkerhetsfrågor och samverkar över hela branschen för att öka säkerheten inom branschen, men också för att all personal skall mötas av respekt och kunna arbeta under trygga förhållanden. Härtill erbjuder Svensk Bensinhandel branschutbildning och bra förmåner till våra medlemmar.


Kontaktpersoner

Robert Dimmlich
VD
Robert Dimmlich