2021-11-15 06:15Pressmeddelande

Svensk Bensinhandel blir Organisationen Sveriges Servicestationer

Logotype för Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS)Logotype för Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS)

Branschorganisationen Svensk Bensinhandel vänder blad och blir Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS)

Drivmedelsbranschen är i förändringar. Vi möter nya krav och utmaningar och ett led i denna förändring är att byta namn på vårt förbund som bättre återger vår verksamhet och inriktning. Från och med den 14 november blir vi Organisationen Sveriges Servicestationer – välkommen till OSS

1934 träffas fjorton bensinhandlare,” trötta på oljebolagens fasoner”, i Skövde och Bensindistributörernas Riksförbund bildas. Med tiden, inträdet i EU, och en föränderlig värld har förbundet kontinuerligt anpassat sig till omvärlden och våra medlemmars behov. Förbundets långsiktiga vision är att skapa förutsättningar för våra medlemmar att bedriva en lönsamhet verksamhet under trygga former. Organisationen Sveriges Servicestationer har under året tagit fram en elstrategi för drivmedelsbranschen för att bättre möta upp kommande utmaningar och behov. Att våra medlemmar förblir relevant för de drygt miljoner kunder som dagligen besöker någon av våra verksamheter står högst i fokus när nu Sverige och världen står inför en klimatomställning.

”Vi är ett anrikt förbund och vårt nya namn ska spegla igenkänning hos våra medlemmar men också vara självförklarande för omvärlden. Med förkortningen OSS blir förbundet både mer familjärt och mer kommunikativt.” kommenterar Tom Ohlsson, ordförande för Organisationen Sveriges Servicestationer.

 

Organisationen Sveriges Servicestationer - OSS - är den enda företagarorganisationen som är specialiserad för de som verkar som entreprenör och servicestationsinnehavare.

Som medlem hos OSS får man handfast och personlig hjälp från köp av station, till drift och avslut. Vi företräder våra medlemmar som branschverksam, som arbetsgivare och som avtalsknuten till drivmedelsbolagen. Vi ger våra medlemmar förhandlingshjälp, representerar dem gentemot drivmedelsbolag och myndigheter, erbjuder branschanpassad utbildning, medlemsförmåner samt personlig företagsrådgivning. Vi driver opinion och arbetar aktivt med framtidsfrågor för både den enskilda medlemmen som för branschen i stort.

Hos OSS får man gemenskap, trygghet och expertis.

”Vår bransch levererar en samhällsservice. Genom våra servicestationers strategiska placering och vårt serviceutbud ska vi fortsätta vara det första och naturliga valet för landets bilister och kunder i rörelse - både idag och imorgon.” kommenterar Robert Dimmlich, VD för Organisationen Sveriges Servicestationer.


Om Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS)

Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS) bildades 1934, består av 900 medlemmar och organiserar de av landets servicestationer som är företagare. Vi företräder våra medlemmar som branschverksam, som arbetsgivare och som avtalsknuten till drivmedelsbolagen. Organisationen Sveriges Servicestationer är en annorlunda branschorganisation. Vi driver inte bara traditionella branschfrågor, vi företräder även individuella medlemmar i enskilda ärenden. När en oklarhet uppstår för en medlem bistår Organisationen Sveriges Servicestationer med råd och om det senare behövs även förhandling, och slutligen som medlemmens ombud gentemot drivmedelsbolag, avtalspart eller domstol. I detta avseende är Organisationen Sveriges Servicestationer unik och fungerar som medlemmarnas förlängda arm. Detta är en tradition som Organisationen Sveriges Servicestationer värnat om under decennier. Vi informerar beslutsfattare och politiker om våra medlemmars vardag. Organisationen Sveriges Servicestationer syns i tv, tidningar, radio och vår egen tidning - Bensin & Butik - som har en långt större spridning än enbart våra medlemmar. Dessutom arbetar Organisationen Sveriges Servicestationer med säkerhetsfrågor och samverkar över hela branschen för att öka säkerheten inom branschen, men också för att all personal skall mötas av respekt och kunna arbeta under trygga förhållanden. Härtill erbjuder Organisationen Sveriges Servicestationer branschutbildning och bra förmåner till våra medlemmar. Välkommen till OSS!