IQ Samhällsbyggnads pressrum


Här hittar du information från medlemsorganisationen IQ Samhällsbyggnad samt de pågående forsknings- och innovationsprogram som vi leder.

Nyheter

YouTube

Twitter

Kontaktpersoner

Anita Aspegren
VD
Anita Aspegren
Britta Wallin
Kommunikationsansvarig
Britta Wallin

Om oss

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.