2023-05-15 11:16Pressmeddelande

Jonas Tannerstad ny ledamot i IQ Samhällsbyggnads styrelse

Jonas Tannerstad ÖrebrobostäderJonas Tannerstad Örebrobostäder

Han har erfarenhet av att utveckla och implementera ny teknik - bland annat AI - som bidragit till energieffektivisering och minskat klimatavtryck från byggande och fastigheter. Nu får IQ Samhällsbyggnads styrelse en spännande förstärkning i Jonas Tannerstad, chef för el och automation på ÖBO, Örebrobostäder.

På IQ Samhällsbyggnads årsstämma valdes Jonas Tannerstad in som ny ledamot i styrelsen.

Jonas Tannerstad har en bakgrund som utvecklingsingenjör i industrin och har sedan 2001 varit verksam i fastighetssektorn. Som chef för el och automation på ÖBO, Örebrobostäder har han jobbat med visionen omställning av städer med hjälp av industriell automation och industriell metodik. Örebrobostäder har nu halverat sin energiförbrukning och samtidigt höjt fastighetsvärdet med ca 2 miljarder kopplat till samma arbete.

- Städer täcker 3% av jordens yta men står för 72% av klimatutsläppen. Jag vill i mitt engagemang i IQ samhällsbyggnads styrelse medverka till oväntade och bransch-överskridande samarbeten, som bidrar till den systematiska omställningen av städer och på ett sätt så att dessa lösningar kan exporteras till andra länder, säger Jonas Tannerstad.

Jonas Tannerstad har många utmärkelser på sin CV. Han har bland annat utsetts till årets AI-svensk av TechSverige, listats av TechAward på Tech50 -listan över de mest inflytelserika i Sverige på techområdet, och även varit med på listan som Aktuell Hållbarhet tar fram varje år över de som de anser vara ”Hållbarhetsmäktigast”.

- Vi är mycket glada över att Jonas tar plats i vår styrelse, han har en spännande och mycket relevant profil. Han profilering på AI, industriell automation och energieffektivisering kommer bidra till vårt arbete med att främja utvecklingen inom svenskt samhällsbyggande genom mer fokus på forskning och utveckling som accelererar omställningen till ett resurseffektivt samhällsbyggande och hållbar förvaltning av den byggda miljön, säger Anita Aspegren vd på IQ Samhällsbyggnad.


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som samlar människor inom näringsliv, myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och akademi som vill utforska och skapa nya lösningar för hållbar utveckling inom samhällsbyggandet. Som organisation driver vi viktiga aktörsinitiativ och samordnar projekt och stora forsknings- och innovationsprogram. Tillsammans arbetar vi för att ta Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande och främjar utvecklingen av attraktiva livsmiljöer till nytta för människor, företag, natur och klimat. Läs mer på www.iqs.se.


Kontaktpersoner

Anita Aspegren
VD
Anita Aspegren