2023-05-23 08:13Pressmeddelande

29 projekt till ett värde av 90 miljoner kronor startar i Smart Built Environment

Logotyp Smart Built EnvironmentLogotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment

AI för insamling av geodata, PropTech, 3D-utskrift av betongelement, 3D-fastigheter, visualisering av resursflöden, BIM och VR. Det är några av de 29 nya projekt som beviljats medel i Smart Built Environments senaste utlysningar. De får 46.5 miljoner kronor i stöd och lika mycket samfinansieras av sektorn.

Nu är det klart vilka projekt som beviljats medel i Smart Built Environments två senaste utlysningar, Digitalt samhällsbyggande i praktiken och Innovationsidén. Hela 29 projekt kommer dela på 46,5 miljoner kronor i stöd, och ett lika stort belopp samfinansieras från sektorn. Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment finansieras genom Formas, Vinnova och Energimyndigheten. 

Syftet med den årliga stora utlysningen Digitalt samhällsbyggande i praktiken är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö. Det är nu klart att 15 projekt beviljas medel.

Projekten som beviljats handlar bland annat om AI för insamling av geodata, PropTech, 3D-utskrift av betongelement, 3D-fastigheter, bedömning av VA-ledningsnät, standarder för centrumutveckling, projektverktyg för säkra stadsmiljöer, visualisering av resursflöden, BIM och VR. Här finns också med utveckling av AI-arenan, utvecklandet av en sektorshub för digitala tvillingar och en Visual Sweden City Plattform.

– Det är kul att se att så många av de här projekten bygger vidare på resultat från tidigare projekt som genomförts i programmet. Ibland är det samma aktörer som kommer tillbaka, men ofta har de då med sig nya aktörer som hjälper till att utveckla och implementera resultaten, säger Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment.

Utlysningen Innovationsidén är ett komplement till den stora utlysningen. Syftet med utlysningen är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag och kommuner att utveckla idéer som kan leda till nya innovationer. I den här omgången beviljades 14 projekt.

Projekten i Innovationsidén handlar den här gången bland annat om styrning av smarta fönster, skolstrukturplanering, ekosystemtjänster, cirkulära byggsystem, fågelskräpplockning, matchningsfunktionalitet, fjärrstyrd pumpslangar, enerigoptimerad IoT, robotiserade mikrofabriker, kreativa visualiseringar och bedömningsverktyg för sulfidjordar.

– Det är fjärde gången som vi tar emot ansökningar till Innovationsidén och vi ser fortfarande helt nya aktörer som kommer till programmet genom den här utlysningen. Det är väldigt intressant att se vad mindre företag och kommuner kommer in med för problembeskrivningar, och vilka spännande lösningar som de har på problemen, säger Kristina Gabrielii. 

Nästa omgång av Innovationsidén öppnar i augusti 2023 och även denna gång kan den som är intresserad av att söka medel få coachning. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla idéer inför ansökan. Nästa omgång av Digitalt samhällsbyggande i praktiken öppnar i november 2023.

Beviljade projekt i utlysning 11: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Printcrete-3D-utskrift av hållbara prefabricerade betongelement
Ojas Chaudhari, RISE Research Institutes of Sweden AB

Nationell hubb för digitala tvillingar inom samhällsbyggnad
Camilla Berggren-Tarrodi, RISE Research Institutes of Sweden AB

Vibrations-baserad bedömning av kommunala VA-ledningsnät för IoT-aktiverad realtidsövervakning och maskininlärningsstödd underhållsplanering (VA-NET)
Annelie Hedström Luleå Tekniska Universitet
Förbättrad registrering och visualisering av 3D-fastigheter
Jesper Paasch Högskolan i Gävle
GAIA: AI för insamling av grundläggande geodata
Karl Nilsson Göteborgs Stad
Visual Sweden City Plattform
Erik Telldén, Linköpings universitet
Digital vision Kista – Stockholms väg till en digital tvilling
Uwe Stephan Stockholms stad
Stadskärneindex – En nationell standard för centrumutveckling!
Karl Alfredsson, CO: Nordic AB
Digitala BoTryggt – ett projektverktyg för att skapa säkra, trygga och levande stadsmiljöer
Alazar Gedamu Ejigu Stiftelsen Tryggare Sverige
3CIM – implementation och etablering
Maria Uggla Stockholms stad
Hur nya PropTech digitala plattformar och affärsmodeller förändrar fastighetsbranschen och samhället?
Bertram Steininger Kungliga Tekniska högskolan
AI Arena, AI-klivet
Ann-Kristin Belkert, BIM Alliance Sweden Service AB
Reflow – Digitalisering och visualisering av kommunens dolda resursflöden
Maria Lennartsson, Stockholms stad
En molntjänst med GPT-baserat projektstöd för kvalitetsäkring i byggprojekt för beställare, projektörer och entreprenörer
Jan Kohvakka, Incoord InstallationsCoordinator AB
Vetenskaplig studie av utbildning i BIM-VR för installationssamordnare inom Samhällsbyggnad
Gösta Körlof INSU AB

Beviljade i innovationsidén våren 2023

Digitala bryggan
Torbjörn Rost, Östersunds kommun
Inlaminering av fibersensorer för styrning av smart fönster
Stefan Karlsson, RISE Research Institutes of Sweden AB
Självstyrande organisationer
Elsa Ardfors Hello Future AB

Skolstrukturplanering – skolplanering.se
Sara Wiman, Geografiska Informationsbyrån AB

Digital lösning för integrering av kunskap om ekosystemtjänster
Himanshu Rohilla, Zenit Design Group AB
No Construction – Ett cirkulärt byggsystem för flerbostadshus i KL-trä
Carl Edvall Nicevski, Prefab Design System Stockholm AB

Fågelskräpplockning: Nikotinföremål och Hälsa
Christian Günther-Hanssen, Corvid Cleaning AB

Utveckling av matchningsfunktionalitet för plattformen CASAI där mängdregleringsprocessen är digitaliserad
David Söderström, Diagona AB

Lätt att göra rätt – Piteå ska växa på ett hållbart sätt
Anders Gunnare, Piteå kommun

Fjärrstyrda pumpslangsprototyp 1 (FPS-1)
Robert Larsson, Heidelberg Materials (Cementa AB)

Energioptimerad IoT LoRaWAN Gateway för Smart Construction och Smart Infrastructure
Stephen Lynam, MinFarm Bia AB

Robotiserade temporära mikrofabriker
Helena Eriksson, Emrahus AB

Kreativa visualiseringar för framtidens hållbara Smart Built Environment
Anna Clark, Trivector Traffic AB

Affärsmodell och -plan för digitalt bedömningsverktyg av sulfidjordar
Sandra Frosth, Ecoloop AB

Läs mer om projekten på smartbuilt.se.

För mer information kontakta 

Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment, 070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se
Aleh Kliatsko, forskningssekreterare Formas, 073- 539 16 64, aleh.kliatsko@formas

Om Smart Built Environment:

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Läs mer på iqs.se.


Kontaktpersoner

Britta Wallin
Kommunikationsansvarig
Britta Wallin
Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Terese Lilliehorn
Kommunikatör Smart Built Environment
Terese Lilliehorn
Smart Built Environment