2023-02-15 07:57Pressmeddelanden

16 nya projekt bidrar till resurs- och energieffektiv bebyggelse

Collage E2B2E2B2 - forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende

Renovering med 3D-printat återvunnet biomaterial, hållbara energival för husägare och kunskap kring samkörning av elbilsladdning och värmepump, det handlar några av de forskningsprojekt som kommer att starta inom forsknings- och innovationsprogrammet E2B2s sjunde utlysning.

Det handlar om totalt 16 projekt som kommer att bidra till ny kunskap, teknik, processer, tjänster och metoder som ökar takten till hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen.

- Energifrågan är mer aktuell än någonsin och det finns ett stort behov av att öka takten på energieffektiviseringen. Därför är det glädjande att E2B2 fortsätter bidra med relevanta lösningar som både utgår från användarnas behov och möjligheter men också utvecklar aktörerna i sektorn, säger Anna Land, programansvarig för E2B2 - energieffektivt byggande och boende.

Projekten handlar bland annat om behovet av ökad flexibilitet i bebyggelsen och att bygga om och nyttja det befintliga småhusbeståndet på nya och mer effektiva sätt. Men de kommer också att utveckla verktyg som med hjälp av digitalisering, öppna data och AI hjälper kunder, användare och fastighetsägare att göra smarta val för energiinvesteringar.

Projekten handlar också om att anpassa energisystemen för att ta vara på ny typ av energitillförsel, exempelvis restenergi från mobilbasstationer, eller för ny typ av påfrestning, exempelvis när elbilar i allt större utsträckning laddas hemma. Teknisk utveckling är i fokus i flera projekt, till exempel för att utveckla bättre klimatskal och smartare fönster.

Projekten läggs till de 130 projekt som redan fått finansiering i E2B2s nuvarande programperiod.

Se vilka projekt som fick godkänt i utlysning 7

E2B2 - energieffektivt byggande och boende, stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt som arbetar för en resurs- och energieffektiv byggd miljö. I den senaste utlysningen fick Energimyndigheten in 63 ansökningar. 

Kontakta oss för mer information

Anna Land, programansvarig för E2B2, IQ Samhällsbyggnad:
anna.land@iqs.se, 072-554 46 61

Anna Pettersson, handläggare E2B2, Energimyndigheten:
anna.pettersson@energimyndigheten.se, 016-544 20 37

Christoffer Tjärnberg, handläggare E2B2, Energimyndigheten:
christoffer.tjarnberg@energimyndigheten.se, 016-544 22 95

 

Logotyp för E2B2

E2B2 - ett program från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är koordinator.Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Läs mer på www.iqs.se.