2023-05-17 06:00Pressmeddelande

Villatomter på Brännebacka Västra

Drönarbild över en markyta där första etappen på Brännebacka västra kommer att byggas. På bilden syns även Trökörnavägen och bebyggelsen på andra sidan vägen, Brännebacka östra. Överst i bild ser man Grästorps tätort. Området där första etappen på Brännebacka västra kommer att byggas.

Nästa vecka läggs villatomterna på första etappen av Grästorps nyaste bostadsområde Brännebacka Västra ut till försäljning. Tomterna säljs via Grästorps kommuns tomtkö.

Det syns inte så mycket ännu, men arbetet med Brännebacka Västra pågår för fullt. Den 24 maj släpps de tretton villatomterna på första etappen av Brännebacka Västra. Villatomterna är mellan 812-1003 kvadratmeter stora och säljs via den kommunala tomtkön. Likt Brännebackaområdet på den östra sidan ligger villatomterna längs en väg som löper parallellt med Trökörnavägen.

Första etappen av Brännebacka Västra kommer att bestå av blandad bebyggelse med tretton villatomter samt mark upplåten för rad-, par-, och kedjehus samt mindre flerbostadshus. Området kommer att färdigställas med en dagvattendamm, naturmark för rekreation samt en lekplats.

Tidsplan

I slutet av juni beräknar man att det första spadtaget tas där Grästorps kommun tillsammans med PEAB anläggning bygger ut infrastrukturen med gator, vatten och avlopp, allmänna platser med mera. Infrastrukturen för första etappen beräknas vara klar till sommaren 2024, och då får också de som köpt tomt på området tillgång till dessa.

Om Brännebacka Västra

Brännebacka Västra är ett av Grästorps nyaste bostadsområden som nu växer och blir större. Här planeras för både villor, par- och radhus samt för flerbostadshus - här finns något för alla! Med nya gång- och cykelvägar knyts området samman med tätorten. På Brännebacka har du nära till både natur, idrott, skola och service!Om Grästorps Kommun

Välkommen till Grästorps kommuns pressrum. Grästorps kommun ligger i Västra Götalands Län och i gamla Skaraborgs Län, precis nedanför Vänern. Grästorps kommun är en av Sveriges mindre kommuner med nästan 6000 invånare. I Grästorps kommun arbetar nästan 500 personer för att; ge omsorg till våra barn och äldre, sköta vatten, avfall, renhållning och trafik, ansvara för stadsplanering och byggfrågor, arbeta med kultur- och turism samt fritidsverksamhet plus mycket mer.


Kontaktpersoner

Stefan Jansson
Samhällsbyggnadschef
Stefan Jansson
Adam Blomster
Samhällsplanerare
Adam Blomster