2023-01-30 07:06Pressmeddelande

Markanvisningstävling Brännebacka Västra

Drönarbild över en markyta där första etappen på Brännebacka västra kommer att byggas. På bilden syns även Trökörnavägen och bebyggelsen på andra sidan vägen, Brännebacka östra. Överst i bild ser man Grästorps tätort. Området där första etappen på Brännebacka västra kommer att byggas.

Nu går utbyggnaden av Brännebacka Västra in i nästa skede med en markanvisningstävling. Där ges aktörer möjlighet att skicka in projektförslag för att få möjlighet att bygga bostäder på det aktuella markanvisningsområdet.

Grästorps kommun inbjuder härmed byggherrar och exploatörer att anmäla intresse för byggnation av bostäder på Brännebacka Västra, Grästorps nyaste bostadsområde. Kommunen kommer tillsammans med Peab Anläggning AB att starta utbyggnaden av infrastruktur och allmän platsmark sommaren 2023. Den första etappen utgörs av 13 villatomter som säljs via den kommunala tomtkön och fem byggrätter som läggs ut till markanvisning där kommunen planerat för rad-, par- och kedjehus samt mindre flerbostadshus.

Med markanvisningen eftersöker Grästorps kommun en eller flera aktörer som kan genomföra en effektiv exploatering av området. Aktörer har möjlighet att inkomma med förslag på projektidéer till och med den 24 mars, därefter kommer kommunen utvärdera och tilldela markanvisningen till den aktör som bedöms ha den bästa helhetslösningen.

Om Brännebacka västra

Brännebacka Västra är Grästorps nyaste bostadsområde och ligger i direkt anslutning till tätorten som fortsätter att växa västerut. Brännebacka Östra har tidigare byggts ut med 27 villor och Brännebacka Västra blir en fortsättning på denna utbyggnad av tätorten. Cirka 150 meter norr om planområdet ligger första utslaget på Ekarnas golfklubbs 18-hålsbana. Fina promenadstråk finns på 200 meters avstånd och öster om området sträcker sig Nossan som genomkorsar tätorten. Området ligger ungefär 1 kilometer från centrum med tillhörande serviceutbud.

Mer information om markanvisningen finns på kommunens hemsida:

https://www.grastorp.se/bygga-bo-och-miljo/bo-och-bygga/markanvisningar/markanvisning-brannebacka-vastra.htmlOm Grästorps Kommun

Välkommen till Grästorps kommuns pressrum. Grästorps kommun ligger i Västra Götalands Län och i gamla Skaraborgs Län, precis nedanför Vänern. Grästorps kommun är en av Sveriges mindre kommuner med nästan 6000 invånare. I Grästorps kommun arbetar nästan 500 personer för att; ge omsorg till våra barn och äldre, sköta vatten, avfall, renhållning och trafik, ansvara för stadsplanering och byggfrågor, arbeta med kultur- och turism samt fritidsverksamhet plus mycket mer.


Kontaktpersoner

Adam Blomster
Samhällsplanerare
Adam Blomster