2023-01-16 07:21Pressmeddelande

Grästorps kommun och Peab i samverkan för kommande bostadsområde

Foto på Adam Blomster, samhällsplanerare Grästorps kommun, Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef Grästorps kommun, Martin Stéen, ombud PEAB, Henrik Siewertz, Projektchef Brännebacka Västra, PEAB.Adam Blomster, samhällsplanerare Grästorps kommun, Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef Grästorps kommun, Martin Stéen, ombud PEAB, Henrik Siewertz, Projektchef Brännebacka Västra, PEAB

Grästorps kommun och Peab har tecknat ett samverkansavtal om att påbörja projekteringen av det nya bostadsområdet Brännebacka Västra. Samverkansavtalet innebär att Peab och kommunen tillsammans utreder, planerar och projekterar fram bästa möjliga förutsättningar för den nya infrastrukturen i Grästorp.

5 681 invånare i Grästorp ska bli fler. Detaljplanen för del av Brännebacka 1:27 har under 2022 vunnit laga kraft och kommunen har valt Peab som entreprenör för att samverka för den nya infrastrukturen.

Uppdraget innebär utveckling och förnyelse i stadsmiljön, grundläggning för byggnader och exploateringsområde. Vatten- och avloppsanläggningar ryms också inom samverkansavtalet, liksom kabel-  och ledningsarbeten.

Avtalet som tecknats är ett partneringavtal, vilket innebär ett tätt samarbete mellan uppdragsgivare och entreprenör, där man tar gemensamt ansvar för kostnad och utförande.

Jag är väldigt stolt över att vi på Peab kan bidra med vår breda kompetens för att tillsammans med Grästorps kommun inleda ett samarbete för att kunna möjliggöra för ny infrastruktur i Brännebacka Västra som en ny stadsdel där människor i framtiden ska kunna bo, arbeta och leva, säger Berth Larsson, regionchef på Peab.

Om några år har Grästorps centrum förlängts västerut med flera nya kvarter för bostäder, handel och förskola.

Det känns bra att ta ytterligare ett stort steg i processen för att realisera exploateringen av Brännebacka Västra, och vi ser fram emot ett givande och bra samarbete med Peab, säger Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef i Grästorps kommun.

Projektet genomförs i etapper där Fas 1 påbörjas i början av 2023 med projektering och fastställande av budget för projektet. Fas 2 omfattar bygghandlingsprojektering, produktion och driftsättning. Målet är att markarbetet för det nya bostadsområdet ska starta innan sommaren 2023.  

Om Brännebacka Västra

Brännebacka Västra är Grästorps nyaste bostadsområde, och ligger på väster sida av väg 2544, Trökörnavägen. Bostadsområdet byggs i tre etapper med både radhus, parhus och villor, samt flerbostadshus i 4-5 våningar. Stort fokus kommer att läggas på naturvärden för att knyta samman området med den natursköna omgivningen. Nya gång- och cykelvägar gör det enkelt att snabbt ta sig in till tätorten; till skola, resecentrum och fritidsaktiviteter.

Om Peab

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 64 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elinor Jacobsson, kommunikatör Peab, 072 533 33 81

Amanda Hellberg, kommunikatör Grästorp, 0514-581 11Om Grästorps Kommun

Välkommen till Grästorps kommuns pressrum. Grästorps kommun ligger i Västra Götalands Län och i gamla Skaraborgs Län, precis nedanför Vänern. Grästorps kommun är en av Sveriges mindre kommuner med nästan 6000 invånare. I Grästorps kommun arbetar nästan 500 personer för att; ge omsorg till våra barn och äldre, sköta vatten, avfall, renhållning och trafik, ansvara för stadsplanering och byggfrågor, arbeta med kultur- och turism samt fritidsverksamhet plus mycket mer.


Kontaktpersoner

kommunikatör
Amanda Hellberg