Foria AB


Foria är ett av Sveriges största företag inom maskin- och transporttjänster

Om Foria AB

Allt det vi gör bygger på KUNDskap®. KUNDskap® betyder att vi är lyhörda och nyfikna på våra kunder. Vi tar tillvara på den erfarenhet som finns inom FORIA. Det är vårt recept på långsiktiga affärsrelationer.

Kontaktpersoner

Albin Ahlin
Styrelsens ordförande
Albin Ahlin
HR- och kommunikationschef
Annelie Mård
Lovisa Westbom
Kommunikationsansvarig
Lovisa Westbom