2022-12-12 11:30Pressmeddelande

Foria levererar transporttjänster i projekt Sluss och klaffbro i Södertälje

Foria har fått förtroendet att leverera maskin- och transporttjänster till ombyggnationen av sluss och klaffbro i Södertälje. Arbeten på plats påbörjades i november 2022.

- Vi är glada över att ha fått förtroendet att leverera maskin- och transporttjänster till Peabs stora projekt. Här får vi möjlighet att bidra till bättre säkerhet och tillgänglighet i infrastrukturen, säger Jonas Skovgaard, vd på Foria.

Slussen i Södertälje är Nordens största handelssluss. Peab har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga om sluss samt klaffbro och har i sin entreprenad valt Foria som transport- och maskinleverantör. Entreprenaden omfattar en ny sluss, en ny klaffbro samt tillhörande byggnationer och markarbeten. Byggandet av ny sluss ska ske samtidigt som den gamla är i drift.

Uppdraget ställer höga krav på teknik, miljö och säkerhet. Foria kommer att följa fordon och maskiner grundligt genom att beställa in verifikat samt genomföra stickprovskontroller för att garantera kvalitet och efterlevnad.

För mer information, kontakta gärna Tove Winiger, kommunikationschef vid Foria.


Om Foria AB

Foria är ett av Sveriges största företag inom maskin- och transporttjänster med säte i Södertälje och verksamhet i hela Mellansverige. Idag har Foria en omsättning om 1,2 miljarder och verksamheten uppgår till ca 1500 enheter och sysselsätter 1200 personer.


Kontaktpersoner

Tove Winiger
Kommunikationschef
Tove Winiger