2023-01-30 12:25Pressmeddelande

Internationellt projekt ska stärka demokratin i Falkenberg

Foto: Olga Shadura, ICLDFoto: Olga Shadura, ICLD

Falkenbergs kommun inleder ett nytt projekt som syftar till att främja ungas rättigheter och demokratiska inflytande. Det ska göras tillsammans med sin partnerkommun i Sydafrika och är planerat att pågå under tre år och finansieras av Sida.

Fokus på ungas deltagande och inflytande

Falkenbergs kommun ska tillsammans med partnerkommunen Sundays River Valley Municipality och partnerregionen Sarah Baartman District Municipality i Sydafrika utforska hur man kan säkerställa att ungdomars rättigheter och perspektiv kan få ta mer plats i respektive kommun. Kommunala partnerskap involverar flera kommuner i Sverige och finansieras av Sida.

– Projektet syftar till att förstärka vårt lokala arbete och de utmaningar vi har i Falkenberg inom det sociala hållbarhetsområdet där vi vill stärka ungas delaktighet och framtidstro men även vårt arbete med medborgardialoger, inflytande och tillitsfrågor, säger Josefine Eirefelt, Hållbarhetschef i Falkenbergs kommun.

Projekt i uppstartsfas

Projektet som är i sin uppstartsfas kommer nu fortsätta med att representanter från Falkenbergs kommun åker ner till Sydafrika med målet att ta fram problemställningar som man ska arbeta vidare med under de kommande tre åren. Den 5 februari åker representanter från Falkenbergs kommun till Sydafrika. Där ska de under fem dagar forma det som ska bli planen för de tre kommande åren.

– Tillsammans med våra motsvarigheter i Sydafrika ska vi ta fram en projektansökan för hur vi kan stärka respektive parts arbete med mänskliga rättigheter, delaktighet och inflytande för barn och ungdomar. Nästa steg blir att lämna in projektansökan och förhoppningsvis få den beviljad, säger Josefine Eirefelt.

Det kommunala partnerskapet ger Falkenbergs kommun tillgång till långsiktigt kunskapsutbyte både nationellt och internationellt i frågor som rör Agenda 2030. Kommunen kommer även få tillgång till kunskap från nationella och internationella experter som Internationellt centrum för lokal demokrati samarbetar med. Mellan den 29 maj och 2 juni kommer en delegation från Sydafrika till Falkenberg. 

Mer om projektet:

Projektet är en del av ICLD, Internationell centrum för lokal demokrati, och finansieras genom Sida. ICLD ska främja hållbar demokrati på kommunal och regional nivå genom ökat medborgarinflytande. Projektets mål är kopplade till de globala målen om mänskliga rättigheter och Agenda 2030. Projektansökan ska vara klar och skickas till ICLD i juli 2023. 

De som representerar Falkenbergs kommun är Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande, Sandra Johansson, oppositionsråd, Josefine Eirefelt, Hållbarhetschef, Maria Sjödahl, förvaltningschef kultur, fritid, - och teknikförvaltningen och Erika Erlingson, utvecklingsledare social hållbarhet på kommunstyrelseförvaltningen.Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".


Kontaktpersoner

Josefine Eirefelt
Tf förvaltningschef serviceförvaltningen
Josefine Eirefelt
Serviceförvaltningen
Per Svensson (S)
Kommunråd Falkenbergs kommun
Per Svensson (S)
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.