Falkenbergs kommun


Pressrum

Pressmeddelanden

Så funkar Falkenbergs kommun

Om Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun ligger på Sveriges västkust. Den kommunala organisationen har ett stort och brett ansvar. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor, grundskolor och gymnasieskola. Våra medarbetare ger äldre vård och omsorg i sina hem eller på våra boenden. Vi ger också stöd och hjälp till de med psykisk ohälsa och missbruk- och beroendeproblem. I vår roll som samhällsutvecklare planerar vi för en utbyggnad av såväl staden som orterna utanför staden. Till exempel planerar vi för fler bostäder, vägar och gator, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning.

Kontaktpersoner

Kicki Nordberg
Kommundirektör
Kicki Nordberg
Josefine Eirefelt
Tf förvaltningschef serviceförvaltningen
Josefine Eirefelt
Serviceförvaltningen
Dan Randelid
Chef för barn- och utbildningsförvaltningen
Dan Randelid
Martina Lund
Tf socialchef på socialförvaltningen
Martina Lund
Lina Weetman
Kanslichef på kommunstyrelseförvaltning
Lina Weetman
Jan Melkersson
Näringslivschef
Jan Melkersson
Kommunstyrelseförvaltningen
Jörgen Hansson
Ekonomichef
Jörgen Hansson
Kommunstyrelseförvaltning
Johan Cronqvist
Samhällsbyggnadschef
Johan Cronqvist
Kommunstyrelseförvaltning
Veronica Engh
Bygglovschef
Veronica Engh
Kommunstyrelseförvaltning
Per Ola Svensson
Förvaltningschef miljö- och hälsoskyddförvaltningen
Per Ola Svensson
Maria Sjödahl
chef för kultur- fritid- och teknikförvaltningen
Maria Sjödahl
Christian Skröder
Utvecklingsledare brottsförebyggande arbete
Christian Skröder
Kommunstyrelseförvaltningen
Per Svensson (S)
Kommunråd Falkenbergs kommun
Per Svensson (S)
Sandra Johansson (M)
Oppositionsråd Falkenbergs kommun
Sandra Johansson (M)
Robert Andersson
Kommunikatör
Robert Andersson
Presskontakt Kommunstyrelseförvaltning
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.
Kommunikatör
Madeleine Thyrsson
Presskontakt Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
Kommunikatör
Maria Pålsén
Presskontakt Barn och utbildningsförvaltningen
Jessica Eliasson
Kommunikatör
Jessica Eliasson
Presskontakt socialförvaltningen