Falkenbergs kommun


Pressrum

Pressmeddelanden

Så funkar Falkenbergs kommun

Om Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun ligger på Sveriges västkust. Den kommunala organisationen har ett stort och brett ansvar. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor, grundskolor och gymnasieskola. Våra medarbetare ger äldre vård och omsorg i sina hem eller på våra boenden. Vi ger också stöd och hjälp till de med psykisk ohälsa och missbruk- och beroendeproblem. I vår roll som samhällsutvecklare planerar vi för en utbyggnad av såväl staden som orterna utanför staden. Till exempel planerar vi för fler bostäder, vägar och gator, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning.

Kontaktpersoner

Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.
  • 0346 - 88 60 00
Kommundirektör
Lars Fröding
Chef för barn- och utbildningsförvaltningen
Stigert Pettersson
Chef för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Anders Ramberg
Chef för serviceförvaltningen
Kristina Kjellgren
Chef för socialförvaltningen
Johan Klingborg
Stabschef, socialförvaltningen
Daniel Johansson
chef för kultur- fritid- och teknikförvaltningen
Maria Sjödahl
Kommunråd Falkenbergs kommun
Per Svensson (S)
Oppositionsråd Falkenbergs kommun
Anneli Andelén (C)