2022-09-05 07:00Pressmeddelande

Falkenbergs kommun och Näringslivet Falkenberg agerar för klimatet

Bild på Josefine Eirefelt.Josefine Eirefelt, Hållbarhetschef, Falkenbergs kommun

Nu drar Falkenbergs kommun och Näringslivet Falkenberg igång ett klimatinitiativ som ska öka takten i omställningen till en mer klimatsmart kommun. Den 30 september bjuder kommunen tillsammans med Näringslivet Falkenberg in både stora och små företag och organisationer för att ge information om klimatinitiativet. 

– Vi är övertygade om att vi kan göra större skillnad snabbare om vi gör det tillsammans. Vi i kommunen samordnar projektet men det är alla deltagare tillsammans som bestämmer vad vi gör och hur vi gör det, säger Josefine Eirefelt, Hållbarhetschef, Falkenbergs Kommun.

Samarbete för en hållbar kommun

Klimatinitiativet riktar sig mot företagare som vill vara med och forma initiativet, vad det ska innehålla och hur det ska göras. Det är positivt om företagen redan mäter och är transparenta med sina klimatutsläpp, men kan också se detta som en möjlighet till att börja mäta dem. Klimatinitiativet kommer vara en plats där man kan dela erfarenheter och inspirera varandra. 

Flera andra kommuner har liknande arrangemang där kommunen och näringslivet samarbetar för att arbeta mot agenda 2030, eller för att nå klimatneutralitet till 2045.

– Det är tillsammans som är ledordet och det är på det sättet som vi kan göra skillnad. Nu tar vi i Falkenberg steget genom klimatinitativet, säger Lotta Peltoarvo, ordförande för Näringslivet Falkenberg.

 Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".

Kontaktpersoner

Josefine Eirefelt
Samhällsbyggnadeschef & Hållbarhetschef kommunstyrelseförvaltningen
Josefine Eirefelt
Jan Melkersson
Näringslivschef, kommunstyrelseförvaltningen
Jan Melkersson
Lotta Peltoarvo
Ordförande för Näringslivet Falkenberg
Lotta Peltoarvo