2022-03-23 06:55Pressmeddelande

Falkenbergs kommun släcker för att belysa klimatfrågan

Josefine Eirefelt, hållbarhetschef, Falkenbergs kommun.Josefine Eirefelt, hållbarhetschef, Falkenbergs kommun.

Den 26 mars släcker Falkenbergs kommun ner bland annat Stadshuset, Tullbron och Argus i samband med manifestationen Earth Hour.

Även om själva manifestationen Earth Hour pågår under en begränsad tid så är hållbarhetsfrågan en viktig del av den vardagliga styrningen i Falkenbergs kommun.
– Hållbarhetsfrågan finns med i alla beslut. Vi är en stor organisation som har ett stort ansvar, säger Per Svensson (S) kommunråd i Falkenbergs kommun.
Falkenbergs kommun har sedan en tid tillbaka även en hållbarhetsavdelning. Avdelningen utvecklar kommunens hållbarhetsarbete i riktning mot det kommunövergripande målet att bli ett föredöme inom hållbarhet och i enlighet med agenda 2030.
– Vi behöver ställa om på riktigt för att få ett samhälle som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Ska vi få en förändring i Falkenberg så behöver vi göra den tillsammans och hjälpa varandra, säger Josefine Eirefelt, hållbarhetschef på Falkenbergs kommun.

Här släcker Falkenbergs kommun under Earth Hour
Falkenbergs kommun släcker ner på följande platser: Argus, Tullbron, Stadshuset, Falcon alkoholfri arena samt Fabos kontor på Möllegatan och servicekontor på Murarevägen. Falkenberg Energi släcker sitt kontor på Bacchus.

Av säkerhetsskäl släcker vi inte gatubelysning och cykelvägar. Tullbron släcker vi som en symbol för att i klimatfrågan behöver vi agera tillsammans i hela Falkenbergs kommun.

Så här jobbar vi för att få ett hållbart Falkenberg
Falkenbergs kommun har ett stort ansvar men kan inte göra allt. Därför har Falkenbergs kommun tagit fram ett arbetssätt som vi kallar för Lokal agenda 2030. Arbetssättet är uppdelat i tre delar.

  • Att vi hjälper till med att bygga en ännu starkare tillsammanskultur i hela Falkenberg för att kunna nå resultat.
  • Att vi har en öppenhet och via webbplatsen Hållbarometern årligen visar hur Falkenberg som plats ligger till mot de globala målen. Samt vilket arbete som olika aktörer gör.
  • Att Falkenbergs kommun träffar olika aktörer i samhället på ett strukturerat sätt för att se hur olika aktörer kan dra vinning av varandra i sitt omställningsarbete.

Kontaktpersoner:
Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande, Falkenbergs kommun, tel: 070 355 61 41 Josefine Eirefelt, hållbarhetschef på Falkenbergs kommun, tel: 072-146 03 72

 


Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".


Kontaktpersoner

Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.