2022-10-16 12:31Pressmeddelande

E-drop Helsingborg 2.0

Helsingborgs stad var först ut med att testa leveransskåpen från E-drop skarpt. Projektet med åtta skåp inom Vård- och omsorgsförvaltningen utökas nu. Åtta skåp blir 20. Vi snackade med Linda Persson om utmaningar och möjligheter i ett pilotprojekt.  

Linda Persson är projektledare för digitala inköp på Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad. Hon fick ansvar för E-drop-projektet för ett år sedan, när det redan hade rullat ett tag. 

Tanken med E-drop är enkel. Gör inköpen digitalt. Redan där sparas det tid när personalen inte behöver lägga timmar och kraft på att åka eller cykla till en fysisk butik för att handla matvaror. Sedan levererar transportören varorna till ett uppkopplat och tempererat skåp. De kan plockas upp när det passar som bäst i schemat. Ingen behöver vara på plats för att ta emot varorna fysiskt. Där vinner man ännu mer tid – och får en arbetsvardag som är mycket smidigare att planera.  

Projektet i Helsingborg har haft sina trösklar, som det lätt kan bli när man är först på banan.   

Framförallt har vi fått resonera kring hur vi ska jobba med en ny möjlighet som innebär en förändring. 

En utmaning hade med både schema och teknik att göra. Personalen inom Hemservice i Helsingborg börjar klockan 06. Men maten levererades först klockan 9. Ett alternativ var att leverera redan kvällen innan, så att personalen kunde börja jobba med dagligvarorna redan vid passets start. Men de första skåpen från E-drop saknade aktiv frysfunktion, varpå nya modifierade skåp krävdes. Andra generationens skåp från E-drop har aktiv frysfunktion för längre frysförvaring (upp till –22grader).   

Personalen upplevde också att det var tungt att lyfta kassarna ur de markplacerade skåpen. 

Den saken löste vi genom att bygga en 30 centimeter upphöjning som vi ställer skåpen på. Då går lyften smidigare.  

En tredje synpunkt var att man behövde låsa upp varje skåp för sig. Nu har appen förbättrats så att flera skåp kan öppnas samtidigt. Det sitter också en enkel handhavandeinstruktion på varje skåp ifall någon känner sig osäker.  

Under året har fler kommuner börjat använda E-drop. Linda har haft kontakt med bland annat Kristianstad. Att utbyta erfarenheter kan vara viktigt, resonerar Linda. Det kan handla om hur man kommunicerar med chefer och fastighetsförvaltare så att man maximerar möjligheterna med skåpen.  

En viktig lärdom i pilotprojektet har varit lyssnande, konstaterar Linda Persson. När fler kommuner började testa E-drop fick man en möjlighet att utbyta erfarenheter.  

Hemservice i Helsingborg kanske bara utnyttjar skåpen 1-2 dagar i veckan. Och vi använder i första hand E-drop för kunder som har svårigheter att själva ta emot matleveranser. Men om man går samman med boende och privata utförare av hemservice så kan man öka användningsgraden. Då ökar poängen med skåpen. Och när fler delar på investeringskostnaden så vinner alla. Jag kan tänka mig att Hemvården skulle kunna använda skåpen för leverans av teknisk utrustning, tillexempel.  

Linda ser E-drop som ett sätt att effektivisera arbetsvardagen inom den egna organisationen. Hon nämner även ett större perspektiv:  

Jag bor granne med ett seniorboende. Dit kommer maten i kyllådor men de boende måste ju vara hemma för att ta emot leveransen. Där hade E-drop kunnat göra nytta. Då kan de boende vara ute och spela boule eller promenera i parken i stället för att sitta inne och vänta på en leverans.  

Flexibiliteten som kommer med E-drop är den stora poängen, menar Linda.  

Det blir lättare att planera arbetsvardagen och större frihet för individen.  


Ämnen: E-drop

Om E-drop

E-drop är brevlådan 2.0, en ny tjänst för alla digitala inköp. Det tempererade skåpet garanterar en obruten kylkedja, och leveransen kommer ända hem till mottagaren. Privatkonsumenten vinner tid och bekvämlighet, offentliga verksamheter kan öka servicegraden och göra det smidigare för personalen, handlare kan bygga lojalitet med kunderna och komma åt Last Mile-utmaningen till en lägre kostnad. E-drop möjliggör för ruttoptimering när många leveranser till ett område kan samordnas.