2023-02-13 16:08Bloggpost

Välfärdsteknik: 3 lösningar som gör Sverige smartare och tryggare

Det kallas för välfärdsteknologi, kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, delaktighet och självständigt för i första hand äldre personer och personer med en funktionsnedsättning. Vi har tittat närmare på vad som rör sig snabbt inom välfärdsteknologin.  

1. Digitala nycklar och lås 

En enda nyckel fungerar över allt. Den laddas med rätt behörighet till varje person inför varje nytt arbetspass, efter passet slutar den att fungera. Låsen monteras på befintliga dörrar och bommar utan åverkan. Kräver varken wifi eller el. Nyckeln har ett batteri som driver låset. Personal inom hemtjänsten behöver inte åka in till en central och hålla koll på hundratals nycklar. Vid ett trygghetslarm blir insatsen direkt, utan omvägar. Halmstad-företaget Swedlock har i ett samarbete med SOS Alarm utvecklat Smart Passage, som gör att brandkår och ambulans kan använda sig av systemet.

2. Trygghetslarmet som fungerar överallt 

Göteborgsföretaget Posifon har utvecklat ett trygghetslarm som fungerar även ute. En stor poäng framförallt i samband med rehabilitering, i omsorgen av personer med demenssjukdom samt som stöd till personer med kognitiv funktionsnedsättning. Det mobila trygghetslarmet har ett GPS-larm som ökar självständigheten för brukaren, och ökar tryggheten för den aktive såväl som dennes anhöriga. Det går snabbt och enkelt att ta kontakt om något skulle inträffa samtidigt som en tillförlitlig position förmedlas.  

3. Tempererade leveransskåp 

Vilken är den smidigaste vägen till digitala inköp? E-drop är en tjänst med ett tempererat leveransskåp, som i lanseringsfasen i första hand vänder sig till landets hemtjänster. Inköp görs digitalt. Personalen behöver inte lägga tid och kraft på att cykla till fysiska butiker för att handla. Leveransen sker till skåpet och kan plockas upp när det passar bäst i schemat. Ingen tid behöver läggas på att vara på plats och ta emot leveransen fysiskt. Arbetsdagarna blir lättare att planera, personalen får det mindre stressigt och kan lägga sin tid på sin primära arbetsuppgift.


Om E-drop

E-drop är brevlådan 2.0, en ny tjänst för alla digitala inköp. Det tempererade skåpet garanterar en obruten kylkedja, och leveransen kommer ända hem till mottagaren. Privatkonsumenten vinner tid och bekvämlighet, offentliga verksamheter kan öka servicegraden och göra det smidigare för personalen, handlare kan bygga lojalitet med kunderna och komma åt Last Mile-utmaningen till en lägre kostnad. E-drop möjliggör för ruttoptimering när många leveranser till ett område kan samordnas.