2022-11-03 13:56Bloggpost

Tekniken och lösningarna som gör Sverige smartare och tryggare

Vision e-hälsa 2025 är något som alla kommuner i Sverige jobbar med. Men vad är det för sorts välfärdsteknik som ska göra Sveriges till världens främsta föregångare, och ge dig och mig en bekvämare och tryggare vardag? Vi har letat upp några exempel.  

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Syftet är att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Så formuleras det i Vision e-hälsa 2025.

Det kallas för välfärdsteknologi, kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, delaktighet och självständigt för i första hand äldre personer och personer med en funktionsnedsättning. Men det är lika ofta teknik för vem som helst. Och det kan vara nya sätt att använda teknik på. Den används för att underlätta i arbetsvardagen, för att öka säkerheten och bekvämligheten – och ibland kan den rentav rädda liv. Inte minst är landets kommuner på tårna när det gäller att öka kvaliteten i verksamheterna med ny teknik. Tekniken är ofta en möjliggörare när samhället ställs inför nya utmaningar. Andelen äldre och yngre ökar, på bekostnad av andelen arbetsföra. Vi vill ha bibehållen eller ökad service samtidigt som skatteintäkterna minskar och resurserna utmanas. Vi behöver därmed nya lösningar och andra sätt. Vi har tittat närmare på vad som rör sig snabbt inom välfärdsteknologin.

Digitala nycklar och lås

En enda nyckel fungerar över allt. Den laddas med rätt behörighet till varje person inför varje nytt arbetspass, efter passet slutar den att fungera. Låsen monteras på befintliga dörrar och bommar utan åverkan. Kräver varken wifi eller el. Nyckeln har ett batteri som driver låset. Personal inom hemtjänsten behöver inte åka in till en central och hålla koll på hundratals nycklar. Vid ett trygghetslarm blir insatsen direkt, utan omvägar. Halmstad-företaget Swedlock har i ett samarbete med SOS Alarm utvecklat Smart Passage, som gör att brandkår och ambulans kan använda sig av systemet. Brinner det i knutarna laddas nyckeln under utryckning, ingen tid behöver gå förlorad när man är framme på larmplatsen. Används också av tex renhållningsbolag och infrastrukturbolag.

Tempererade leveransskåp

Vilken är den smidigaste vägen till digitala inköp? E-drop är en tjänst med ett tempererat leveransskåp, som i lanseringsfasen i första hand vänder sig till landets hemtjänster. Inköp görs digitalt. Personalen behöver inte lägga tid och kraft på att cykla till fysiska butiker för att handla. Leveransen sker till skåpet och kan plockas upp när det passar bäst i schemat. Ingen tid behöver läggas på att vara på plats och ta emot leveransen fysiskt. Arbetsdagarna blir lättare att planera, personalen får det mindre stressigt och kan lägga sin tid på sin primära arbetsuppgift. Möjlighet för samverkan mellan offentligt och privat. Boende kan utnyttja skåpen för privata inköp som inte behöver ha med dagligvaror att göra. Utvecklas av E-drop i Helsingborg och används också av kontor som lagt ned sin reception men behöver mottagning av leveranser.

Lätta digitala möten för fler kontakter

Komp låter en vårdgivare eller familjemedlem kommunicera digitalt med sin brukare eller äldre släkting. Plattformen är lättare att använda än en läsplatta och kräver ingen teknisk förkunskap. Den ersätter inte fysiska möten men kan användas för uppföljning, samtal, påminnelser (läkarbesök, dags att ta medicinen) och förbereda en boende på vad som ska hända härnäst. Används primärt inom kommunal äldreomsorg för att öka antalet kontakter och brukarens trygghet och självständighet. Det norska företaget lanserar den som en superenkel enknappsdator.

By My Body

En tjänst som utnyttjar befintlig teknik. Rullstolar är tunga, grus är svårt att köra i. Många hyresgäster på vårdboenden har helt enkelt svårt att utnyttja det utbud av aktiviteter och arrangemang som finns i staden. Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad har satsat på Be My Body för att motverka utanförskap. En person utrustad med kamera livesänder ett event till ett vårdboende. Hyresgäster följer den guidade visningen via en surfplatta eller en storbilds-tv. Det kan dukas fram fika och publiken kan styra kamerapersonen och instruera hen att gå in i en byggnad eller kolla in specifika grejer.

Trygghetslarmet som fungerar överallt

Göteborgsföretaget Posifon har utvecklat ett trygghetslarm som fungerar även ute. En stor poäng framförallt i samband med rehabilitering, i omsorgen av personer med demenssjukdom samt som stöd till personer med kognitiv funktionsnedsättning. Det mobila trygghetslarmet har ett GPS-larm som ökar självständigheten för brukaren, och ökar tryggheten för den aktive såväl som dennes anhöriga. Det går snabbt och enkelt att ta kontakt om något skulle inträffa samtidigt som en tillförlitlig position förmedlas.

Drönare i räddningstjänsten

Tänk dig att det smäller på E6:an i höjd med Rydebäck. Larmet kommer in till staben i Bårslöv. I samma stund lyfter en drönare från ett tak någonstans i Helsingborg. Drönaren styr blixtsnabbt mot koordinaterna. Den är utrustad med både vanlig kamera och IR-kamera (värmekamera), den har dessutom högtalare och gasinstrument. Läcker det farliga kemikalier kan den uppmana tillströmmande att hålla sig undan. Men initialt ger den räddningstjänsten en supersnabb lägesbild så att rätt resurser kan sättas in direkt. Nordvästra Skånes Räddningstjänst har också ett samarbete med renhållningsbolaget NSR. Sopbilarna är utrustade med hjärtstartare och personalen utbildad i HLR. Vid ett hjärtlarm kan sopgubben ibland vara snabbare än ambulansen, är tanken.

Snabb väg till gladare dagar

Piteföretaget 365 Happy Days har utvecklat en tjänst som gör det enkelt för personal i vård- och omsorgsverksamheter och på sociala mötesplatser att planera och fixa roliga aktiviteter som skapar mervärde för kunderna i verksamheten. Högläsning och samtal är grunden. Textläsning varvas med citat, musik och samtal som gör fikastunden till en väl förberedd aktivitet.

Plattformen som ökar tryggheten för de äldre

9Solutions tjänsteplattform för hemtjänsten innehåller flera lösningar. Med trygghetstelefonen kan den äldre öppna en röstanslutning till larmcentralen eller direkt till en hemtjänstpersonals smartphone. Äldre har ofta försämrade minnesfunktioner och kan glömma bort hur man kallar på hjälp med trygghetsarmbandet. Lösningen är att installera omärkbara sensorer i bostäderna som monitorerar personens aktivitet och dygnsrytm och automatiskt slår larm vid avvikelser i rutinerna. Med 9Solutions applikation kan en äldre person enkelt mäta sitt blodtryck i hemmet. Applikationen påminner om mätningarna, ger anvisningar och överför automatiskt resultaten till patientdatasystemet. Smart dörrsensor larmar endast om personen lämnar sitt hem. På detta sätt undviker man onödiga larm, tillsynsbesök och kostnader till följd av öppnade dörrar.


Ämnen: E-drop

Om E-drop

E-drop är brevlådan 2.0, en ny tjänst för alla digitala inköp. Det tempererade skåpet garanterar en obruten kylkedja, och leveransen kommer ända hem till mottagaren. Privatkonsumenten vinner tid och bekvämlighet, offentliga verksamheter kan öka servicegraden och göra det smidigare för personalen, handlare kan bygga lojalitet med kunderna och komma åt Last Mile-utmaningen till en lägre kostnad. E-drop möjliggör för ruttoptimering när många leveranser till ett område kan samordnas.


Kontaktpersoner

Susanne Hjorthagen
VD E-drop
Susanne Hjorthagen
Sofhie Mandusson
Kommunikationsansvarig
Sofhie Mandusson