2022-12-23 12:22Pressmeddelande

Klart med byggstart för tio lägenheter i Tvärålund 2023

Under hösten 2023 planeras byggstart för tio nya hyreslägenheter i Tvärålund.
Hyreshuset kommer uppföras på Skogsvägen mitt i byn och projektet intensifieras efter årsskiftet. 

Bygglovet som klubbades igenom enligt gällande detaljplan 2021 överklagades till såväl Länsstyrelsen som till Mark- och miljödomstolen. Men har nu vunnit laga kraft.

- Det känns bra att bygglovsansökan gått igenom alla instanser och att vi äntligen kan få bidra till fler attraktiva bostäder i Vindelns kommun och till befolkningsutvecklingen i Tvärålund, säger Tobias Rosencrantz, vd, Vindelnbostäder AB.

Bygglovsansökan omfattar ett hyreshus med carport och parkeringar med miljöhus och förråd i en extern byggnad. Hyreshuset kommer få en byggnadsarea på 551 kvadratmeter fördelade på tio lägenheter.

Byggstart planeras till  2023 och ambitionen är att inflyttning kan ske under 2024. Hyreshuset kommer att ägas och förvaltas av Vindelbostäder AB.

- Nu kan vi äntligen ta tag i den här byggprocessen i alla tänkbara former och under våren börjar vi nu upphandlingsprocessen för att hitta rätt byggaktör, säger Rosencrantz.

Vindelns kommun har senaste året aktivt arbetat för ökad inflyttning till kommunen, vilket är avgörande för Vindelns kommuns tillväxt och framtid. Under projektet ”Hemma är Vindeln” har Målsättningen varit att näringslivets behov av arbetskraft och ökad inflyttning ska gå hand i hand för att utveckla bygden.

- Det här är ett stort steg i det avseendet och det känns spännande att få dra igång det här projektet och bidra till samhällsutvecklingen.

Kontaktperson;
Tobias Rosencrantz, vd, Vindelnbostäder AB,  073-033 49 39

 

 


Om Vindelns kommun

Här är livskvalitet en självklarhet och inte ett abstrakt begrepp. Vi alla håller ihop bygden. Här finns plats för eldsjälarna oavsett om de brinner för naturen, byn, idrotten, kulturen eller för sitt företag. I vår bygd finns arbetstillfällen inom kommun, stat och näringsliv. Här finns också goda möjligheter för de som vill starta och driva företag – och de är många. I Vindeln är det enkelt att bygga och bo och livet går ihop. Det är nära till arbetsplatsen både inom och utom kommunen, oavsett om vi reser iväg för dagen eller arbetar digitalt. När vi kommer hem efter arbetsdagens slut väntar ett rikt fritids- och kulturutbud.