2022-06-27 10:37Pressmeddelande

Utbyggnaden av Älvbacken färdigt för inflyttning till årsskiftet 2022/23

Hösten 2021 sattes spaden i jorden för utbyggnaden av Älvbackens särskilda boende.
Till årsskiftet kommer 22 nya lägenheter stå färdiga för inflyttning och enhetscheferna Emma Granström och Katja Harju ser fram emot att hälsa de nya hyresgästerna välkomna.
- Det är fantastiskt roligt att få samlas på ett och samma ställe, vi längtar verkligen, konstaterar de samstämmigt.


Äldreomsorgen strukturerar om verksamheten och i den omställningen så har Almagården konverterats från särskilt boende till trygghetsboende. Det innebär att Vindelns kommun etablerar två nya avdelningar med 22 lägenheter på Älvbacken och i samband med öppnandet av de nya avdelningarna så avvecklas Solhaga som särskilt boende.
- På sikt är ambitionen att bedriva alla verksamheter här och det känns spännande att se hur byggprojektet växer fram varje dag. Det har gått otroligt fort. Vi ser verkligen fram emot att få hälsa nya medarbetare välkomna hit tillsammans med vår redan duktiga personal, säger Katja Harju.
- Nu är skalet på plats, nu blir det kul att se hur innehållet i byggnaden kommer växa fram månad för månad, säger Emma Granström
Budget för hela projektet är 45 miljoner kronor och så här långt har bygget gått helt enligt fastställd tidsplan och lagom till jul- och nyårsfirande väntas bygget vara klart.
En ny entrébyggnad med betongstomme med tegelfasad smälter in i den befintliga byggnaden. Kompletteringar görs även i källaren på befintlig byggnad med bland annat omklädningsrum och tvättstuga för de boende.
I nästa fas kommer själva utemiljön, med bland annat parkering och trädgård, förberedas för att stå klart nästa sommar 2023.
- Nya Älvbacken kommer innebära stora möjligheter för framtidens boende. På enheten kommer särskilt boende, korttids och växelvård bedrivas, och i huset kommer det att finnas många olika professioner som möjliggör detta så som vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, enhetschefer. Med en samlad enhet finns det bättre möjligheter för gemensamma aktiviteter, både nöje för de boende men också utbildningsinsatser för personalen. Ur bemanningsperspektiv är det också gynnsamt att vi har en samlad enhet, säger Katja Harju.


Om Vindelns kommun

Här är livskvalitet en självklarhet och inte ett abstrakt begrepp. Vi alla håller ihop bygden. Här finns plats för eldsjälarna oavsett om de brinner för naturen, byn, idrotten, kulturen eller för sitt företag. I vår bygd finns arbetstillfällen inom kommun, stat och näringsliv. Här finns också goda möjligheter för de som vill starta och driva företag – och de är många. I Vindeln är det enkelt att bygga och bo och livet går ihop. Det är nära till arbetsplatsen både inom och utom kommunen, oavsett om vi reser iväg för dagen eller arbetar digitalt. När vi kommer hem efter arbetsdagens slut väntar ett rikt fritids- och kulturutbud.


Kontaktpersoner

Niklas Westman
Kommunikatör
Niklas Westman