2020-05-12 05:40Pressmeddelande

Nordiskt samarbete bakom digital berättarkväll

Nordisk Zoomfest, en digital berättar- och musikkväll 15 maj.Nordisk Zoomfest, en digital berättar- och musikkväll 15 maj.

Nordiskt Berättarcentrum är en av initiativtagarna. "Vi vill skapa nya mötesplatser för berättarkraft och lyssnarglädje". 

Liksom övriga nöjes- och kulturvärlden får berättarbranschen denna märkliga vår skapa digitala upplevelser istället för inställda sceniska möten. Tillsammans med nordiska kollegor bidrar Nordiskt Berättarcentrum med att bjuda in till Nordisk Zoomfest fredag 15 maj.

Malin Åberg jobbar på Nordiskt Berättarcentrum med att utveckla nordisk berättarsamverkan. Hon säger att Nordisk Zoomfest både utforskar nya sätt att samarbeta och skapar samtidigt underhållande "karantänkultur" för publiken.
– Vi vill helt enkelt skapa nya mötesplatser för berättarkraft och lyssnarglädje. Och så får vi dessutom tillfälle att jobba tillsammans med fantastiska berättarvänner. Övriga berättarorganisationer som skapat detta är Österbottens Berättarcentrum GLÖD i Finland, BestTellers i Danmark och Fortellerkafé Oslo i Norge.

Möte över landsgränserna
Publiken bjuds in att ta del av berättelser och musik av inbjudna artister. Zoomkvällen ger också deltagarna möjlighet att möta nya människor och att berätta själva om de vill.
Uppmaningen är att "ta på dig nåt du känner dig fin i, häll upp nåt gott i glaset och logga in på Zoom! Där väntar människor som är redo att mötas över landsgränserna och bli underhållna på de nordiska språken."

Kvällen leds av Lina Teir från GLÖD, Österbottens Berättarcentrum, i Finland. På zoomscenen finns Saga Eserstam (sångerska/berättare) & Hans Ericsson (musiker) från Sverige, Ksenia Timoshenko (skådespelare & artist) från Finland, Jess Ullevålseter (kunstner & musiker) från Norge och Claus Høxbroe (kunstner) från Danmark.

- - - - - - - - - - - - - - - 

NORDISK ZOOMFEST fredag 15 maj kl 19.00 (20.00 finsk tid).
Möte/föreställning på den digitala mötesplattformen Zoom (deltagarna får en länk efter anmälan).
Alla är välkomna - fritt inträde - men förhandsanmälan krävs.
Begränsat antal platser.

Anmälan: 
Sverige: malin.aberg@vasterbottensteatern.se
Finland: berattarglod@gmail.com
Norge: post@fortellerkafeoslo.no
Danmark: info@besttellers.dkOm VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.


Kontaktpersoner

Robert Herrala
Avdelningschef, Nordiskt Berättarcentrum
Robert Herrala
Malin Åberg
Pedagog/programkoordinator, Nordiskt Berättarcentrum.
Malin Åberg