2020-04-24 05:40Pressmeddelande

Nordiskt Berättarcentrum etablerar nätverk i Norden och Baltikum

De nordiska flaggorna. Nordiskt Berättarcentrum initierar arbetet med ett berättarnätverk i Norden och Baltikum.Nordiskt Berättarcentrum initierar arbetet med ett berättarnätverk i Norden och Baltikum.

Nätverksprojektet Nordic/Baltic Storytelling Meeting blir verklighet genom stöd av Nordisk Kulturkontakt

Med ett startup-bidrag på drygt 200 000 kr från Nordisk Kulturkontakt i Helsingfors ska Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå initiera etableringen av ett nordiskt/baltiskt nätverk för berättande. "Nu tar vi nästa steg mot att bli ett resurscentrum och en mötesplats för muntligt berättande i Norden och Baltikum” säger berättarcentrets chef Robert Herrala.

Tanken är att i ett gemensamt nätverk synliggöra, utveckla och främja det muntliga berättandet säger Robert Herrala. Målet är att skapa långsiktig samverkan i nätverket, med konkreta resultat redan under åren 2021-2023.
– Vi inleder arbetet i projektet Nordic/Baltic Storytelling Meeting med att bjuda in ett tjugotal representanter för organisationer i Norden och Baltikum till ett möte i Skellefteå under hösten 2020. Avsikten är prata ihop oss och planera gemensamma satsningar, till exempel arrangemanget Nordiska berättardagar som vi vill arrangera i danska Svendborg sommaren 2021. 

Mogna att ta rollen som nordiskt resurscentrum
För Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå blir detta ett logiskt nästa steg i utvecklingen av verksamheten som startade 2018.
– Efter att ha byggt upp en lokalt och regionalt förankrad basverksamhet är vår organisation nu så stabilt etablerad att vi kan ta nästa steg mot att bli ett resurscentrum och en mötesplats även för det nordiska/baltiska berättarfältet. Det känns också mycket spännande med Skellefteås utveckling som mötesplats de kommande åren med tanke på att vi under 2021 kan bjuda in till vårt nya fantastiska Sara kulturhus

Brett nätverk
Listan på partners i nätverket är lång, säger Robert Herrala.
– Nätverksarbetet handlar om strukturfrågor, organisation och utveckling. Därför vänder vi oss till aktörer som berättarkompanier, festivaler, museer, högskoleutbildningar med flera. Det finns många aktörer i Norden som arbetar professionellt med berättande som scenkonst, kulturarv, pedagogik och socialt verktyg. I vår egen region samarbetar vi med bland andra Västerbottens museum och Umeå universitet och på nationell nivå ingår exempelvis Fabula Storytelling i Stockholm och Sagobygden i Ljungby i nätverket.

Representation från tio länder
Stödet från Nordisk Kulturkontakt ger även möjlighet till samverkan med andra än de närmaste nordiska grannarna.
– I Sverige, Finland, Danmark och Norge har vi redan upparbetade kontakter. Det känns väldigt bra och viktigt att nu även kunna bjuda in berättarvänner från de baltiska länderna och från Island, Grönland och Färöarna, avslutar Robert Herrala.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nordic/Baltic Storytelling Meeting

Projektägare: Nordiskt Berättarcentrum, Västerbottensteaterns berättaravdelning.

Finansiering från Nordisk Kulturkontakt: Nätverksstöd möjliggör perioder för samarbete, utbyte av idéer och kunskap för professionella konstnärer och andra professionella inom kulturfältet i Norden och i Baltikum. Stödformen är en del av det nordisk-baltiska mobillitetsprogrammet för kultur som fokuserar på att öka utbytet av kunskap och kontakter samt intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Nordisk kulturkontakt är en institution under Nordiska ministerrådet som arbetar för att förstärka det nordiska samarbetet inom kulturfältet och öka kännedomen om nordisk kultur i Finland. Vår vision är att alla skall kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor.

Se länkar nedan för mer information.

Representation i nätverket från:
Sverige
: Nordiskt Berättarcentrum, Skellefteå. Västerbottens museum och Umeå universitet, Umeå. Fabula Storytelling, Stockholm. Sagobygden, Ljungby.
Danmark: FIDA (Fortellerer i Danmark). Words Festival Helsingör. HC Andersen Centret, SDU, Odense.
Norge: Fortellerfestivalen, Fortellerhuset, Fortellercafé, Oslo Metropolitan University.
Finland: Berättarcentrum Österbotten, Vasa. Story Sharing Universum, Helsingfors. Samova Fest, Helsingfors. Seaside Stories Festival, Hangö.
Island, Färöarna, Grönland: Representanter ska identifieras och bjudas in med hjälp av Nordic House i Reykjavik och Torshavn och NAPA, The Nordic Institute i Nuuk.
Litauen: Virginija Svediene, Senior Librarian, Panevėžys.
Estland, Lettland: TBC
Representation kommer även att sökas från ALBA Norden och deras nationella organisationer i Finland, Sverige, Norge och Danmark och från FEST, Federation for European StorytellingOm VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.


Kontaktpersoner

Robert Herrala
Avdelningschef, Nordiskt Berättarcentrum
Robert Herrala