2020-11-10 08:59Pressmeddelande

Nordic Baltic Storytelling Meeting

Nordic Baltic Storytelling Meeting, 11-12 november, med Nordiskt Berättarcentrum som värd.Nordic Baltic Storytelling Meeting, 11-12 november, med Nordiskt Berättarcentrum som värd.

Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå värdar för digitalt möte med nordiskt nätverk

Idag och i morgon träffas den nordiska berättarrörelsen på initiativ av Nordiskt Berättarcentrum. Tanken var att träffas i Skellefteå men av naturliga skäl blir mötet, Nordic Baltic Storytelling Meeting, digitalt. "Tråkigt att inte kunna möta våra vänner och kollegor personligen, men vi ser ändå många spännande möjligheter till framtida samarbeten i det nordiska nätverket", säger Robert Herrala, avdelningschef på Nordiskt Berättarcentrum.

Vid mötet diskuterar representanter för berättarorganisationer i Sverige, Finland, Danmark och Norge framtida områden för samarbete. Tanken är att i nästa steg utveckla nätverket genom att berättarorganisationer från Island, Färöarna och de baltiska länderna bjuds in.

En drivande kraft
Robert Herrala ser det här som ett naturligt steg i Nordiskt Berättarcentrums utveckling som en drivande kraft när det gäller att initiera och genomföra projekt i samarbete med de övriga aktörerna i nätverket.
– Vi vill vara en dynamo i samarbetet, men utvecklingen bygger på samverkan där alla organisationers intressen och förutsättningar tas tillvara.


Idéer kan bli konkreta projekt

Under det första mötet är fokus på att definiera utvecklingsområden inom berättarkonsten. Idéer som kommer att diskuteras är exempelvis StoryCal – en nordisk-baltisk evenemangskalender, berättarutbildning på avancerad nivå och nordiskt-baltiskt festivalutbyte. Målsättningen är att bilda en mindre arbetsgrupp med uppdrag att initiera nästa steg i nätverkssamarbetet.

– Det är en mycket speciell tid nu där kulturen och berättandet ställs inför stora utmaningar. Men trots en tuff situation ser vi positivt på framtiden med stöd i den kraft och vilja till samarbete som finns i det här nätverket. Vi kommer att fortsätta skapa berättarkraft och lyssnarglädje på den nordisk-baltiska arenan, säger Robert Herrala.

Mötet genomförs digitalt med huvudsändning från Västerbottensteatern i Skellefteå. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nordic Baltic Storytelling Meeting
Digitalt möte 11-12 november 2020, med Skellefteå som digitalt nav.
Värd: Nordiskt Berättarcentrum, en avdelning på Västerbottensteatern.


Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

Kontaktpersoner

Jonas Lundqvist
Kommunikatör
Jonas Lundqvist
Robert Herrala
Avdelningschef, Nordiskt Berättarcentrum
Robert Herrala
Monica Lindgren
Producent, Nordiskt Berättarcentrum
Monica Lindgren