2023-10-11 11:27Pressmeddelande

"Jernbanan" tillgängliggörs med mobilt textverktyg

Han som håller upp en mobil med subtitle mobile-appen i en teatersalongJernbanan - textad på din mobil på svenska eller engelska.

Från och med idag kan du se föreställningen Jernbanan textad till engelska och svenska! Den engelska översättningen möjliggör att fler med annat modersmål än svenska kan se pjäsen med god behållning. Den svenska textningen ger den med nedsatt hörsel större möjligheter att tillgodogöra sig historien på ett fullgott sätt.

- Vi har länge funderat kring hur vi kan tillgängliggöra våra föreställningar ännu bättre och frågan har självklart aktualiserats nu när Skellefteå växer som stad och fler och fler med annat modersmål flyttar hit, berättar Kalina Wallenberg som är marknadschef på Västerbottensteatern.

Samarbetsprojekt med finländska teatrar
Västerbottensteatern har under ett bra tag titta på olika lösningar och denna tillgänglighetsåtgärd är möjlig tack vare ett projekt och samarbete mellan Västerbottensteatern och de två finska teatrarna Uleåborgs teater och Wasa teater där detta översättningsverktyg redan används.

- Eftersom att Finland är tvåspråkigt har de arbetet kring denna fråga i många år och vi är jätteglada att få ta del av deras erfarenhet och upparbetade teknik. I våras fick vi besök av dem och deras föreställning Diiva där vi fick testa verktyget skarpt och vi tyckte att det fungerade så bra att vi nu själva vill testa, säger Kalina.

Textning via app på mobil eller läsplatta
Textningen funkar så att publiken laddar ner en app på sin mobil och sedan skriver in en kod som är kopplad till den aktuella föreställningen. Där kan man sedan välja vilket språk man vill ha textningen på  och under föreställningen kommer texten sedan att visas i telefonen precis som undertexter på ett tv-program.

- Appen är väldigt användarvänlig, men teaterns personal kommer självklart att vara behjälplig på plats också. Vi planerar att texta alla återstående föreställningar av Jernbanan i Skellefteå, så vi hoppas att nyheten når ut till de som kanske valt bort oss på grund av språket. Vi vill ju kunna hälsa alla välkomna till den fantastiska upplevelse som vi vet att föreställningen Jernbanan är, avslutar Kalina.

PLATSER FINNS på kvarvarande föreställningar av Jernbanan så boka dina biljetter idag!
https://vasterbottensteatern.se/forestallning/jernbanan/Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara regionens stolthet och stadens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.


Kontaktpersoner

Kalina Wallenberg
Marknadschef/presskontakt
Kalina Wallenberg