2024-05-27 10:09Pressmeddelande

Berättarfestival avrundar berättaråret i Malå

Bild över hembygdsområdet i Malå. Röda timmerstugor, grönt gräs och hissad svensk flagga.Berättarfestival på Hembygdsområdet i Malå 1 juni

Med berättarfestival på hembygdsområdet den 1 juni avrundar Malå sitt år som Årets berättarkommun i Västerbotten. Arrangörerna bjuder in till aktiviteter som musik av elever från Malå kulturskola, berättande av Åke Lundgren och Vilgot Stormare, poesistig, sagostund, uppträdande av Rompdrage, lassokastning, spelaktivitet, utställningar, fikaförsäljning, aktiviteter i bagarstugan med mera.

Den 1 juni avslutas Malå - Årets berättarkommun 2023–2024. Malå har varit den tolfte kommunen i ordningen att axla denna roll och berättaråret har bjudit på ett brett utbud av berättaraktiviteter. En som är nöjd med året är Maria Larsson, verksamhetsansvarig för kultur i Malå kommun;

- Det har varit ett otroligt projekt att jobba med. Det jag vill framhålla är att det i första hand har varit aktörerna i civilsamhället och inte kommunorganisationen som gjort året till vad det blivit. Wow vilken arbetsgrupp med både kreativitet och kraft vi haft!!

Stort engagemang och härliga samarbeten

Theresa Eriksson
på Nordiskt Berättarcentrum bekräftar den känsla som Maria förmedlar och är även hon imponerad över berättarårets genomförande i Malå.

– Arbetet ute i länet med kommunerna som axlar rollen som Årets Berättarkommun är oerhört givande, och det har varit en fröjd att arbeta i Malå!  En mycket engagerad arbetsgrupp som tagit tillfället i akt att fortsätta arrangera de aktiviteter de brukar, men hittat vinklingen mot berättande som en gemensam röd tråd. Berättandet har förenat alla medverkande aktörer, bokstavligen! Jag hoppas att det leder till fortsatt samarbete, både gällande berättande men även andra former av kulturarrangemang. Vi har också mycket att tacka den lokala projektledaren Maria Larsson för, som känner sin bygd och vet vilka vägar man måste ta för att nå ut! Det är guld värt! Det känns så fint att få avsluta berättaråret med en egen Berättarfestival i Malå och vi hoppas på stor uppslutning av Malåborna.

Fullständigt program med tider för dagen finns på www.mala.se.


Om "Årets berättarkommun i Västerbotten" – lokal utveckling genom berättande
Årets berättarkommun i Västerbotten arrangeras av Nordiskt Berättarcentrum, en del av Västerbottensteatern,  i partnerskap med Västerbottens museum och i samverkan med den kommun som nominerats och accepterat utnämningen.

Med denna satsning uppmärksammas kommuner som på ett målmedvetet och engagerat sätt vill arbeta med berättande. Syftet med utnämningen är att den ska fungera som inspiration till alla de som vill utveckla berättandet på den egna hemorten, öka berättandets betydelse och med det stärka lokal utveckling i hela Västerbotten.

Utgångspunkten är utveckling baserad på en kombination av lokala förutsättningar och möjligheter samt stöd och resurser från regionala kulturinstitutioner. 


Kontakt:

Maria Larsson, Verksamhetsansvarig Kultur, Malå kommun, tel 0953-140 57,
maria.i.larsson@mala.se
Theresa Eriksson
, Pedagog & projektledare Nordiskt Berättarcentrum, 0910-715626, theresa.eriksson@vasterbottensteatern.se
Marianne Folkedotter, Berättarantikvarie Västerbottens museum, 070-695 38 00,  marianne.folkedotter@vbm.se


Mer information om Årets berättarkommun finns på länken nedan.
https://www.mala.se/kultur-och-fritid/arets-berattarkommun/Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara regionens stolthet och stadens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en ännu mer attraktiv plats att leva på. *** VÄSTERBOTTENSTEATERN producerar och spelar egna föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen för målgrupper i alla åldrar. Under ett verksamhetsår spelas 300-400 föreställningar för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern arrangerar dessutom gästspel med föreställningar, föreläsningar och andra evenemang, ofta med anknytning till aktuella samhällsfrågor. I den publika verksamheten ingår även avdelningarna UngHästen och Nordiskt Berättarcentrum. *** UNGHÄSTEN arbetar med en interaktiv metod, framför allt med barn och unga som målgrupp och med ett stort socialt engagemang. Föreställningarna är tänkta att engagera unga och ge dem kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling.§ *** NORDISKT BERÄTTARCENTRUM: År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum, som skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Verksamhetsområden är berättande som; pedagogisk metod, socialt verktyg, bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.


Kontaktpersoner

Theresa Eriksson
Pedagog & producent, Nordiskt Berättarcentrum
Theresa Eriksson