2018-10-17 06:32Pressmeddelande

Nordiskt Berättarcentrum söker kvinnor för samtal i Kvinnorum

Nordiskt Berättarcentrum i Skellefteå söker nu svenska kvinnor som, tillsammans med inflyttade afghanska kvinnor, vill delta i samtal i Kvinnorum – en studiecirkel om att vara kvinna idag. Cirkeln arrangeras i samverkan med Museum Anna Nordlander och studieförbundet Sensus. 

Kvinnorum är en idé om att genom konst och kultur föra samman kvinnor med olika bakgrund för samtal med ett kvinnligt perspektiv. Vad bär vi med oss i arv av de som har gått före? Vilka mönster följer vi och vad har vi valt att göra annorlunda? Vilka skillnader eller likheter finns beroende på var vi har växt upp? En grupp kvinnor födda i Afghanistan är redan klara som deltagare och de vill nu möta kvinnor med erfarenheter av att vara född i Sverige.

Theresa Eriksson, Nordiskt Berättarcentrums representant i arrangörsgruppen, berättar om ett inspirerande möte mellan konstformer: 
– Vi kommer att utgå från olika inspirationsmaterial för samtal, bland annat Västerbottensteaterns berättarföreställning KvinnORKAn av och med Matilda Kjellmoroch Museum Anna Nordlanders konstutställning Jag är störst, av Ulrika Sparre.

"Samhörighet mellan kvinnor från olika generationer och kulturer"
Vad hoppas du att studiecirklarna ska ge?
– Jag hoppas att hela arbetet ska väcka en lust att berätta, att skapa en samhörighet mellan kvinnor från olika generationer och kulturer. Mötet mellan människor är det centrala och att ta del av varandras tankar och berättelser kommer att vara lärorikt och stärkande för alla deltagare tror jag.

Även mötet mellan kvinnor med olika bakgrund kan bli givande säger Theresa.
- Vi har en stor grupp Afghanska kvinnor som redan är anmälda genom Sensus, det vi saknar är kvinnor som är födda i Sverige. Vi vänder oss till vuxna kvinnor i alla åldrar som är nyfikna och har lust att lära känna nya människor, som gärna möts i lekfulla former. Alla är välkomna! Är en ledig på dagarna passar detta perfekt, och om en arbetar kanske detta kan ses som en fortbildning.

- - - - - - - - - - - - - -

Studiecirkeln består av 6 träffar, och deltagare är kvinnor födda i Afghanistan och i Sverige.

Studiecirklarna pågår vecka 45-51. Som deltagare kan du välja måndagar, onsdagar eller torsdagar, som återkommande mötesdag varje vecka.

Intresseanmälan och information: theresa.eriksson@vasterbottensteatern.se tel 076-849 60 58

Kvinnorum är ett samarbete mellan Nordiskt berättarcentrum/Västerbottensteatern, Museum Anna Nordlander och studieförbundet Sensus.

 Om VÄSTERBOTTENSTEATERNS PRESSRUM: Teater – UngHästen – Nordiskt Berättarcentrum

Västerbottensteatern är regional länsteater i Västerbotten med säte i Skellefteå. Teatern är ett aktiebolag där ägarna består av Region Västerbotten (60%) och Skellefteå kommun (40%). Vår vision är att vi skall vara stadens stolthet och regionens kvartersteater. Vår verksamhetsidé är att vi genom scenkonst, underhållning, berättande, pedagogik och socialt engagemang vill göra Västerbotten till en mer attraktiv plats att leva på. På teatern arbetar ca 43 personer, men vi kan också bli så många som 100 under ett spelår. Som länsteater producerar vi ca 6-8 nya uppsättningar per år och spelar årligen cirka 300-400 föreställningar i Skellefteå och på turné i regionen. Vi spelar årligen för ca 35 000 personer. Västerbottensteatern är indelad i sex avdelningar. Tre utövande avdelningar; Teateravdelningen, UngHästen (vår ungdomsavdelning) och Nordiskt Berättarcentrum (NBC). Till det kommer ytterligare tre avdelningar; Administration, Teknik och Marknad. TEATERAVDELNINGEN Västerbottensteaterns teateravdelning producerar och arrangerar produktionerna riktade till målgrupper i alla åldrar. Verksamheten omfattar offentlig teater, lunchteater, olika kvällsarrangemang och föreläsningar, uppsökande turnéverksamhet, samt sedan 30 år tillbaka även en årlig sommarteaterföreställning. Många av våra föreställningar innehåller musik och ett direkt tilltal till publiken genom brytandet av den s.k. ”fjärde väggen”. UNGHÄSTEN Västerbottensteaterns ungdomsavdelning har en unik spetskompetensen i den interaktiva arbetsmetod man arbetar med när man arbetar med barn och unga Sedan 2004 har man använt teater som pedagogiskt verktyg i Västerbottens högstadie- och gymnasieskolor och sedan ett år tillbaka även på mellanstadienivå. Man utgår alltid från känsliga och aktuella frågor där föreställningarna är tänkta att ge unga kraft att våga ta ställning. Avdelningen erbjuder även interaktiv teater till företag som ett sätt att arbeta med organisationsutveckling. UngHästen har inbjudits att spela i Sveriges Riksdag och har även fått pris av BRIS för sitt framgångsrika arbete. NORDISKT BERÄTTARCENTRUM År 2018 fick Västerbottensteatern i uppdrag av Skellefteå kommun att etablera en ny avdelning på teatern - Nordiskt Berättarcentrum. Verksamheten har förutom kommunalt stöd även projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd. Nordiskt Berättarcentrum skall verka inom den nordiska berättarvärlden, men man har också många kontakter ute i Europa. Verksamheten vilar på fyra ben: berättande som pedagogisk metod, berättande som socialt verktyg, berättande som bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv, samt berättande som scenisk konstform. Avdelningen har även ansvaret för att i samverkan med andra kulturaktörer driva och utveckla den årliga Berättarfestivalen i Skellefteå.