2021-04-23 11:54Pressmeddelande

Staten bör ta över hela finansieringen av folkhögskolorna

Staten bör ta över hela finansieringen av folkhögskolorna. Det delade ansvaret mellan staten och regionerna fungerar inte. Kongressen för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO beslutade därför att driva kravet på en helstatlig finansiering.

Stefan Attefall omvaldes till ordförande samtidigt som Eva Nikell, Gunnar Danielsson och Mariam Osman Sherifay, nyvaldes till styrelsen för RIO på den digitala kongress som genomfördes under torsdagen.

– Folkhögskolan är en central del av vårt svenska utbildningslandskap. Ni har slitit hårt under pandemin. Därför är det glädjande att regeringen nu tillför 170 miljoner kronor till folkhögskolorna. Det sade utbildningsminister Anna Ekström vid RIOs kongress.

Varje år deltar cirka 59 000 personer på folkhögskolornas långa kurser. Diskussionerna på RIOs kongress handlade till stor del om hur folkhögskolorna ska bli bättre på att visa den betydelse de har, för enskilda deltagare och för samhället. Forskningen visar entydigt att folkhögskolorna är uppskattade, och att de för många är en väg till vidare studier eller arbete.

– Nu finns riksdagspolitiker som föreslår nedläggning av folkhögskolorna. Det är mycket allvarligt, och gör att vi måste bli ännu bättre på att synliggöra allt det fantastiska som sker inom folkhögskolevärlden, säger Stefan Attefall, som omvaldes till RIOs ordförande.

Många folkhögskolor har det tufft ekonomiskt. Kongressen beslutade att verka för att staten tar över hela ansvaret för finansieringen av folkhögskolorna, något som ska ske via en skatteväxling mellan stat och regioner.

– I dag skiftar regionernas anslag mycket. Det här är ett sätt att säkra likvärdiga förutsättningar för våra deltagare, oavsett var i landet de studerar, säger Stefan Attefall.

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO

RIO är en intresseorganisation för de 110 folkhögskolor som drivs av föreningar, folkrörelser och stiftelser. RIOs kongress hålls vartannat år.Om Sveriges folkhögskolor

På över 150 folkhögskolor runt om i landet möter tusentals deltagare varje år en annorlunda utbildningsform. Med en nyskapande syn på kunskap och bildning riktar sig folkhögskolan till vuxna. Folkhögskolan är steg till vidare studier, till arbete och till personlig utveckling.