2021-04-15 11:52Pressmeddelande

Steg i rätt riktning för folkhögskolan

RIOs ordförande Stefan Attefall kommenterar regeringens vårproposition.

– Ett glädjande besked i ett läge där många folkhögskolor har det tufft ekonomiskt. Så kommenterar Stefan Attefall, ordförande i Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, regeringens vårproposition som presenterades 15 april.

Regeringen föreslår att folkbildningsanlaget ökas med 210 miljoner kronor, där 170 miljoner går till folkhögskolan. Regeringens skäl är att ”medel bör tillföras för att upprätthålla och bygga ut antalet utbildningsplatser inom folkhögskolan. Målgrupper för satsningen kan bland annat vara utrikes födda personer som är arbetslösa och ungdomar som inte har nått målen för en gymnasieutbildning”.

Ökningen av anslaget beräknas motsvara cirka 1 000 årsplatser inom folkhögskolan.

– Det här är en framgång för RIOs påverkansarbete. Beslutet stärker folkhögskolornas möjligheter att möta de förväntningar som finns på oss. Det täcker inte våra underskott, men är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Stefan Attefall.

Om Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation RIO representerar 110 folkhögskolor som drivs av föreningar, folkrörelser och stiftelser. RIO arbetar aktivt för att utveckla medlemsskolorna och främja deras intressen.

www.sverigesfolkhogskolor.se/rioOm Sveriges folkhögskolor

På över 150 folkhögskolor runt om i landet möter tusentals deltagare varje år en annorlunda utbildningsform. Med en nyskapande syn på kunskap och bildning riktar sig folkhögskolan till vuxna. Folkhögskolan är steg till vidare studier, till arbete och till personlig utveckling.