2024-03-06 05:00Pressmeddelande

"Värnpliktiga måste få rätt information"

Värnpliktig i skogen som sitter på stridspackningLeonardo Sundström Esperi, Värnpliktig på Försvarsmedicincentrum

Pliktrådet, det centrala medinflytandeorganet för totalförsvarspliktiga under grundutbildning, verkar för att varje individ vid inskrivning ska placeras på rätt plats med rätt information. Någon som inte fick korrekt information är 20 åriga göteborgaren Leonardo Sundström Esperi 

Leonardo gör sin grundutbildning på Försvarsmedicincentrum i Göteborg. Han sökte frivilligt till utbildningen då familj och vänner motiverat honom. Under den grundläggande militära utbildningen (GMU) var utbildningen som för många, intensiv och stressig. Men när det var dags för befattningsutbildning stod Leonardo utan befattning i fem veckor. I en långdragen rockad har han dessutom flyttats mellan fyra olika befattningar. 

- Jag hoppas ingen annan behöver uppleva detta så tidigt in på deras värnplikt, eller över huvud taget för den delen.

Men Leonardo är inte ensam. På 22 av 29 utbildande förband har värnpliktiga fått fel information om sin befattning, eller helt avsaknat information om den. Pliktrådet har dessutom stött på värnpliktiga som avsiktligt beställts mot felaktiga befattningar för att enligt förbandet ha högre skattning på inskrivningsprovet - det teoretiska prov man gör hos Plikt- och prövningserket under mönstring. 

Frågan handlar minst om pliktlagens legitimitet. Dessutom värderar man inte den stora personliga uppoffringen våra ungdomar gör tillräckligt högt för att se till att de får rätt information, säger Isak Andersson, ledamot i Pliktrådet med ansvar över området Information och Mönstring. 

Hela intervjun med Leonardo går att läsa på Pliktrådets hemsida.Om Pliktrådet

Pliktrådet företräder landets totalförsvarspliktiga under grundutbildning. Pliktrådet består av fem ledamöter som väljs av värnpliktiga ombud på en årlig nationell kongress. Medinflytandet för pliktpersonalen i totalförsvaret regleras i förordning och syftar till att utveckla grundutbildningsverksamheten och tillvarata de totalförsvarspliktigas intressen och rättssäkerhet.


Kontaktpersoner

Alice Nilsson
Ordförande
Alice Nilsson