2021-11-10 06:00Pressmeddelande

Ta alla pandemier på lika stort allvar!

Carolina KlüftCarolina Klüft talar på Pep Forum

Generation Pep vill att hela samhället förstår allvaret i att den pandemi vi precis lämnat, inte är den enda pandemi vi befinner oss i. Pandemin av stillasittande får minst lika allvarliga konsekvenser då stillasittande leder till så väl allvarliga sjukdomar, ökad risk för psykisk ohälsa och i det långa loppet dödsfall.

 

Nu har de flesta restriktioner försvunnit och samhället har återigen börjat öppna upp. Detta är både glädjande och viktigt, inte minst för alla de barn och unga som under pandemin blivit allt mer stillasittande. Pep-rapporten 2021 visade bland annat att 1 av 5 barn svarade att de rört sig mindre under pandemin. Bland gymnasieungdomarna upplevde 3 av 10 att de varit mindre fysiskt aktiva. Samtidigt visade en rapport från Bris att 1 av 3 unga uppger att de vill röra på sig mer än vad de gör idag.

 

Samtidigt som pandemin hos en del ökat stillasittandet så vet vi att Covid-19 pandemin också fört med sig en ökad kreativitet hos många. Förskolor har spenderat hela dagar utomhus, vilket vi vet också främjar barns rörelse, och familjer, vänner och sällskap har umgåtts utomhus och upptäckt vår natur på helt nya sätt. Det här har varit otroligt positivt och något måste vi hålla kvar i för vi har fortfarande en pandemi som pågår – den av stillasittande. säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep.

 

Generation Pep har i över fem år arbetat för att öka medvetenheten, sprida kunskap och skapa engagemang för frågan kring barn och ungas fysiska hälsa. Intresset för frågan är hög, men vi behöver bli än fler som engagerar sig för att skapa förändring så att vi får ett samhälle där alla barn och unga har möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Utvecklingen går nämligen åt fel håll

 

Tittar vi på utvecklingen över tid så finns det rapporter om att barn idag är mer stillasittande än för bara 20 år sedan. Därför är det verkligen viktigt att vi nu inte slappnar av utan att vi fortsätter med de positiva delarna som trots allt Covid-19 pandemin förde med sig i form av kreativitet och lösningsfokus, vi måste hantera pandemin av stillasittande som minst lika viktig som Covid-19 pandemin, säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep.

 

 

För att lyfta det akuta läget kring barn och ungas fysiska hälsa på agendan arrangeras idag den 10 november Pep Forum, en halvdags konferens för att lyfta kunskap och sprida engagemang i frågan. I år är över 1400 personer anmälda och kommer att få lyssna till en rad talare, bland annat Kronprinsessparet, Ulf Kristersson samt Anders Wallensten.Om Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Läs mer på generationpep.se


Kontaktpersoner

Emma Blomdahl Wahlberg
Kommunikationsansvarig
Emma Blomdahl Wahlberg