2020-11-12 07:08Pressmeddelande

Pep Forum 2020 - För en jämlik hälsa för barn och unga

Pep Forum 2019, fotograf Benjamin HailemariamPep Forum 2019, fotograf Benjamin Hailemariam

Varje år bjuder Generation Pep in personer inom näringsliv, offentlig sektor och föreningslivet till en dag om barn och ungas fysiska hälsa. Vanligtvis hålls tillställning för cirka 900 personer i Aula Medica på Karolinska Institutet, Stockholm. På grund av rådande pandemi och efterföljande restriktioner sker Pep Forum 2020 i år digitalt. 

Idag klockan 9.00 den 12 november kommer över 1500 deltagare att mötas av Pep Forum på sin dator, laptop eller telefon. Pep Forum äger rum för fjärde året i rad, men det är första gången som det sker helt digitalt. Ett av de folkhälsopolitiska målen för Sverige är att hälsoklyftorna ska utjämnas inom en generation, dock pekar mycket på att utvecklingen istället går åt fel håll och klyftorna ökar. Idag spelar faktorer så som ålder, kön och socioekonomi stor roll för en persons förutsättningar till god hälsa. Det är i denna problemformulering som Pep Forum 2020 har sin grund och temat för året är Jämlik Hälsa.  

Vi är glada att vi trots rådande omständigheter kan genomföra Pep Forum även i år. I och med att vi nu kör helt digitalt kan vi också sprida budskapet till fler och oavsett var du bor i landet kan du vara med under dagen. Något som känns extra roligtsäger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep. 

I våras genomförde Sifo, på uppdrag av Generation Pep, en undersökning som visade att 1 av 3 vårdnadshavare uppgav att deras barn blivit mer stillasittande efter det att Covid-19 pandemin drabbade Sverige. Även Pep-rapporten 2020 visade att få barn rör sig tillräckligt, bara två av tio barn rör sig 60 minuter om dagen 

Barn och ungas fysiska hälsa är en ständigt aktuell fråga, och att få möjlighet att bjuda in till den här dagen känns mycket angeläget inte minst nu under rådande pandemi. Vi måste fortsätta arbeta för att alla barn och unga, oavsett vart de bor eller vem de är ska ha rätt till god hälsa. Det kommer både den enskilde individen och hela samhället må bättre av, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.  

Här kommer några delar ur programmet för Pep Forum 2020:  

 
• Kanadas nationella ”Common Vision” – en multisektoriell strategi som hjälper befolkningen att öka rörelsen och minska stillasittandet. 
 

• Forskarna Sissela Nutley och Erik Hemmingsson som berättar om två av de största orosmomenten för barns ojämlika hälsa i Sverige. 
 

• Rangan Chatterjee, bästsäljande författare och läkare, kommer också att delta och dela sina tankar om hur vi kan skapa sänkta trösklar för ett mer hälsosamt liv. 

 

Kronprinsessparet deltar även under programmet.


Om Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Läs mer på generationpep.se


Kontaktpersoner

Emma Blomdahl Wahlberg
Kommunikationsansvarig
Emma Blomdahl Wahlberg