2019-11-21 07:30Pressmeddelande

Pep Forum 2019 samlar företagsledare, organisationer och skolor för barn och ungas hälsa

null

För tredje året i rad arrangeras Pep Forum i Aula Medica på Karolinska institutet. Årets Pep Forum äger rum den 22 november.

I närvaro av Kronprinsessparet får beslutsfattare från näringslivet samt ideell och offentlig sektor ta del av de senaste rönen inom området och även goda exempel från olika sektorer i olika delar av landet.

- I dag rör sig de flesta barn och unga i Sverige för lite samt äter för dåligt. Det finns dessutom stora skillnader mellan barn och ungas hälsa beroende på var de växer upp. Generation Pep verkar för att alla barn och ungdomar ska ha samma möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Till vår hjälp har vi en rad organisationer och företag som alla vill vara med och göra skillnad. Vi hoppas att Pep Forum kan vara inspiration till fler att ta på sig ledartröjan i den här frågan, säger H.K.H. Prins Daniel.

Dagen modereras av Carolina Klüft och Dona Hariri och bland årets föredragshållare märks Synsams VD Håkan Lundstedt, Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin och Glada Hudik-teaterns grundare Pär Johansson. I år deltar även en internationell gäst, nämligen Amsterdam Healthy Weight Programme som kommer berätta om framgångsfaktorerna bakom programmet. Ytterligare en rad organisationer och individer kommer också delta och berätta varför de tagit på sig ledartröjan för barn och ungas hälsa.

Nytt för i år är att eventet, som tidigare varit en halvdag, nu kommer hålla på en hel dag. Efter förmiddagens samtal i Aulan kommer programmet delas upp där en del kommer fortsätta med mindre samtal och workshops och i Aulan flyttas fokus till att bara handla om skolan och dess roll för att stärka barn och ungas fysiska hälsa

- I år har vi glädjen att få ha en hel eftermiddag kring området en hälsosam skola. Skolan är den plats där vi kan nå alla barn och unga och det är därför extra viktig att de jobbar med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Generation Pep arbetar aktivt med att stötta skolor på olika sätt i dessa frågor. Ett sätt är genom vår satsning Pep Skola som är ett digitalt metodstöd för skolor som vill arbeta med fysisk aktivitet och hälsosam mat. Vi hoppas att eftermiddagen ska vara en inspiration till fler skolor att ansluta sig och ta på sig ledartröjan för sina elevers hälsa, säger Carolina Klüft verksamhetschef på Generation Pep.

Under eftermiddagen kommer en rad skolor dela med sig av inspiration om hur de jobbar med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Skolverkets Generaldirektör Peter Fredriksson berättar även mer kring Skolverkets roll och regeringsuppdraget.

Pep Forum äger rum den 22 november mellan 9.30-16.00 i Aula Medica på Karolinska Institutet (Nobels väg 6) i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta: 
Emma Blomdahl Wahlberg, kommunikationsansvarig, 070-64 94 690, emma@generationpep.see

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Läs mer på generationpep.se.


Om Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Läs mer på generationpep.se


Kontaktpersoner

Kajsa Djupfeldt
Digital kommunikatör
Kajsa Djupfeldt
Emma Blomdahl Wahlberg
Kommunikationsansvarig
Emma Blomdahl Wahlberg