2021-06-15 11:30Pressmeddelande

Tillsammans når vi ett mer hållbart Falkenberg

Falkenbergs kommun kommer att jobba med hållbarhet på ett nytt sätt framöver. Utgångspunkten är att hållbarhetsfrågan är en fråga för alla i Falkenberg och att kommunorganisationen ska vara en katalysator för att få fler att arbeta mer med hållbarhet.

Hållbarhetsfrågan berör hela Falkenbergs kommun och inte bara kommunorganisationen. Därför handlar det nya arbetssättet om att underlätta för företag, organisationer och föreningar i samhället att ställa om. Den 15 juni godkände kommunstyrelsen det nya arbetssättet.

Ett viktigt arbete som sker tillsammans
I Falkenberg finns en tradition av att göra saker tillsammans. Sedan tidigare finns det ett bra samarbete mellan kommunorganisationen, näringslivet och föreningslivet.

– Vi har inget att vänta på, i samhället finns stor kunskap och nu behöver vi alla agera för att få en förändring. Ska vi få ett mer hållbart Falkenberg så behöver vi göra det tillsammans. Det finns en stark tillsammanskänsla i Falkenberg och det är en bra förutsättning för det gemensamma hållbarhetsarbetet, säger Josefine Eirefelt, chef för hållbarhetsavdelningen.

Från politisk håll är hållbarhetsfrågan högt prioriterad.
– Vi måste alla jobba med att bli mer hållbara. Det är bara vi i Falkenberg som kan lösa situationen här. Hållbarhetsutmaningarna är verkligen lokala, säger Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Webbplats för att visa framåtrörelse
Som ett led i det nya arbetssättet lanserar Falkenbergs kommun till hösten en webbplats, Hållbarometern. Här blir det enkelt att se hur Falkenberg som plats står sig mot de globala målen.  Hållbarometern kan visa insatser som företag, organisationer och andra aktörer i samhället gör. Den kan också inspirera andra att ta kliv i en hållbar riktning.

Lokal agenda för att nå målen i Agenda 2030
Arbetssättet går under namnet Lokal agenda 2030. Lokal agenda 2030 visar vårt gemensamma arbete med att nå målen för Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling.

Kontaktperson:
Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande: 070-355 61 41
Josefine Eirefelt, chef för hållbarhetsavdelninge: 072-1460372


Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".

Kontaktpersoner

Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.
  • 0346 - 88 60 00