2021-09-23 07:58Pressmeddelande

Lokal agenda ska ta Falkenberg mot de globala målen

Är Falkenberg en hållbar plats år 2030? Om Falkenberg ska vara en plats som lever upp till de 17 globala målen behöver vi jobba tillsammans och hjälpa varandra. Arbetet intensifieras nu med en lokal agenda.

Till år 2030 så ska vi tillsammans i Falkenberg ha fixat de 17 globala målen här i Falkenberg. Falkenberg ska vara en plats där det till exempel inte finns någon fattigdom, där vi har en hållbar konsumtion och ett mer jämlikt samhälle.

Dags att ställa om på allvar om vi ska nå målen
Med dagens takt löser vi i Falkenberg endast två av de 17 målen. Det är osäkert om vi når sex av målen och övriga nio mål bedöms bli mycket svåra att nå till år 2030. Mer om läget i Falkenberg

– I Falkenberg finns runt 600 barn som lever i fattigdom, det är barn som inte alltid kan äta sig mätta. Det är bara ett exempel på att Falkenberg inte är en hållbar plats just nu. Vi behöver ställa om på riktigt för att få ett samhälle som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Vi i kommunen har ett stort ansvar, men vi kan inte göra allt. Ska vi få en förändring i Falkenberg så behöver vi göra den tillsammans och hjälpa varandra, säger Josefine Eirefelt, hållbarhetschef på Falkenbergs kommun.

Näringslivet har ett ansvar i omställningen
Näringslivet i Falkenberg är bra på att jobba tillsammans. Att man nu tar hjälp av varandra i omställningen är viktigt.

– Att man som företag ställer om är nödvändigt. Titta efter var ditt företag har sin största klimatpåverkan. Jobba sedan hårt för att minska den. Både kunder och medarbetare förväntar sig att företagen bidrar till omställningen. Gör man inte det är risken stor att både kunder och kompetens går till konkurrenterna, säger Josefine Eirefelt.

Fördjupa dig i förändringen
För att det ska vara enkelt att se hur Falkenberg står sig mot den 17 globala målen så har vi skapat webbplatsen Hållbarometern. Samtidigt jobbar Falkenbergs kommun som en katalysator mot andra aktörer i samhället för att hela kommunen ska klara omställningen till 2030.

Så här jobbar vi för att få ett hållbart Falkenberg
Falkenbergs kommun har ett stort ansvar men kan inte göra allt. Därför har Falkenbergs kommun tagit fram ett arbetssätt som vi kallar för Lokal agenda 2030. Arbetssättet är uppdelat i tre delar.

  • Att vi hjälper till med att bygga en ännu starkare tillsammanskultur i hela Falkenberg för att kunna nå resultat i frågan.
  • Att vi har en öppenhet och via webbplatsen Hållbarometern årligen visar hur Falkenberg som plats ligger till mot de globala målen. Samt vilket arbete som olika aktörer gör.
  • Att Falkenbergs kommun träffar olika aktörer i samhället på ett strukturerat sätt för att se hur olika aktörer kan dra vinning av varandra i sitt omställningsarbete.

Kontaktperson: Josefine Eirefelt, hållbarhetschef, Falkenbergs kommun. Tele: 0346- 88 53 56, Mob: 072-1460372
Pressbild: Klicka här för att ladda ner pressbild fri för användning.


Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".

Kontaktpersoner

Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.
  • 0346 - 88 60 00